Školenia / Sled školení pre Vašu pozíciu

SAS Analytika

Prieskumník trhu

SAS Analytika
Programmer/Analyst Prieskumník trhu
Analyzujem a interpretujem dáta z prieskumov trhu použitím SAS programov a aplikácií.

Pre viac informácií kliknite na kurz a zaregistrujte sa.


Statistical Analyst  ST192 EGBS42 ST292 PRG1 EG1


Pokročilé a doplňujúce školenia

Prediktívne modelovanie pomocou logistickej regresie/ Predictive Modeling Using Logistic Regression

Analýza kategoriálnych dát pomocou logistickej regresie/ Categorical Data Analysis Using Logistic Regression