Školenia /

Cesta školeniami

Sled školení pre Vašu pozíciu

Spoločnosť SAS ponúka pre svojich používateľov rad odborných školení, ktorých cieľom je nielen rozvoj technických, ale aj odborných znalostí systému SAS a SAS riešení.

SAS Programovanie / SAS Foundation
Programmer/Analyst
Som schopný pristupovať k dátam a manažovať ich, vytvárať komplexné dotazovanie a analýzy. Píšem SAS programy alebo používam SAS Enterprise Guide a jeho úlohy.
Report Writer
Píšem SAS programy alebo používam SAS Enterprise Guide na dotazovanie sa na dáta a tvorbu reportov.

SAS Analytika
Statistical Analyst
Píšem SAS programy alebo používam SAS Enterprise Guide na prípravu, analýzu a interpretáciu štatistických dát.
Prieskumník trhu
Analyzujem a interpretujem dáta z prieskumov trhu použitím SAS programov a aplikácií.
JMP Analyst
Používam JMP softvér na dynamickú vizualizovanú štatistickú dátovú analýzu.
Data Miner
Používam SAS Enterprise Miner alebo píšem SAS kód na vytváranie segmentov a prediktívnych modelov.
Forecaster
Používam SAS aplikácie na analýzy časových radov a vývoj predpovedných modelov.

SAS Enterprise Business Intelligence
Business User
Používam SAS "point-and-click" aplikácie na prístup k existujúcim informáciám a tiež si vytváram vlastné reporty a analýzy.
BI Content Developer
Rozumiem dátam v našej organizácii a vytváram dashboardy, informačné mapy, stored procesy alebo Olap kocky.

SAS Data Management
Vývojár Data Integration
Používam SAS aplikácie na výber, ukladanie a čistenie požadovaných dát.

SAS Administrator
Platform Administrator
Inštalujem, konfigurujem, spravujem a udržiavam SAS Business Analytics platformu.

SAS Solutions


Customer Intelligence Activity-Based Management
Risk Management Fraud Detection and Prevention