Novinky / Tlačové správy

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Press Release

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Novinky

 

Slováci chcú viac reklamy

Firmy nás môžu oslovovať aj častejšie, ale musia nájsť vhodný spôsob a prísť so zaujímavejšími a cielenejšími ponukami

Bratislava, Slovensko  (20 Jún. 2012)  – Podľa všeobecne rozšíreného názoru sme dnes všetci presýtení reklamou, ktorú dostávame poštou, mailom, esemeskami, alebo inými spôsobmi. Prieskum agentúry GfK však ukázal, že direct marketingovú komunikáciu nielenže tolerujeme, ale ju dokonca aj vyžadujeme. V priemere očakávame, že nás naši dodávatelia budú kontaktovať až o 50 percent častejšie ako v súčasnosti. Podmienkou však je, aby nás odkazy zaujali, aby boli pre nás relevantné a napokon, aby sme ich dostávali spôsobom, ktorý preferujeme.

„Ľudia chcú mať od svojich dodávateľov viac informácií ako dnes dostávajú," hovorí Dušan Očkaik, riaditeľ pre služby klientom z GfK. Viac ako polovica z 500 respondentov chce byť svojou poisťovňou či dodávateľom energií priamo oslovená minimálne raz za 6 mesiacov, pri bankách a operátoroch aspoň raz za 3 mesiace. Počet ľudí, ktorí chcú o svojom dodávateľovi počuť minimálne raz za rok prevyšuje 90 percent.

„Takmer každý klient by privítal intenzívnejšiu komunikáciu so svojím poskytovateľom služieb, problémom je však kvalita a relevantnosť obsahu komunikácie," poznamenáva Hana Petríková, riaditeľka konzultačnej a softvérovej spoločnosti SAS Slovakia, pre ktorú agentúra GfK prieskum urobila.

Spôsob, akým dnes s nami firmy napriamo komunikujú, považujeme za nezaujímavý – bez ohľadu na to či ide o ponuku vo faktúre či výpise, esemesku, listovú ponuku, priame oslovenie predajcom, alebo o email. 40 percent zákazníkov si nepamätá z poslednej ponuky, ktorú od svojho dodávateľa dostali, vôbec nič. „Firmy majú tendenciu oslovovať ľudí plošne a nevenujú pozornosť cieleným kampaniam," hľadá príčiny slabej odozvy direct marketingu D. Očkaik.

Z prieskumu GfK a SAS tiež vyplýva, že klienti v čoraz väčšej miere preferujú emailovú komunikáciu, dodávatelia však na tento trend zatiaľ nezareagovali. Firmy najčastejšia oslovujú zákazníkov tradičnými listami, prípadne ponukou vo faktúre či výpise. Pomerne často posielajú aj reklamné esemesky, hoci tento komunikačný kanál v skutočnosti preferujú zákazníci najmenej.

Ak firmy nájdu správny spôsob oslovenia vhodnými ponukami, majú šancu komunikáciu s klientmi výrazne zintenzívniť. Rozdiel medzi tým, koľkokrát sme boli za posledných 6 mesiacov oslovení a koľkokrát by nás dodávatelia osloviť mohli, je až 64 percentný pri bankách, 55 percentný pri operátoroch, 40 percentný pri poisťovniach a 38 percentný pri dodávateľoch energií.

„Dobrá komunikácia je základom každého vzťahu – nielen manželského, ale aj medzi dodávateľom a klientom. Firmy by si to mali čo najskôr uvedomiť a upraviť podľa toho svoju direct marketingovú komunikáciu. Stačí dodržať tri základné pravidlá. Po prvé, osloviť zákazníka minimálne raz rok. Po druhé, poslať mu personalizované a pre neho relevantné informácie, nielen štandardný leták vytlačený na faktúre. A po tretie, poslať tieto informácie kanálom, ktorý zákazník preferuje," dodáva H. Petríková.


SAS a všetky ďalšie názvy produktov a služieb SAS Institute Inc. Sú registrovanými ochrannými známkami SAS Institute Inc. v USA a ďalších krajinách. ® označuje registráciu v USA. Ďalšie značky a názvy produktov sú ochrannými známkami konkrétnych spoločností.© 2012.

O spoločnosti SAS

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 12 500 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 129 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 55 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s, Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; SPP, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

KONTAKT ZA SAS: