Novinky / Tlačové správy

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Press Release

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Novinky

 

Vďaka SAS-u nazreli do amerického Disneylandu

Bratislava, Slovensko  (18 Máj 2012)  – Tento rok sa z výhry súťaže o najlepšiu študentskú prácu v SAS-e tešili na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Najúspešnejším študentom sa stal Bc. Martin Fides s Analýzou nákupného koša a segmentáciou zákazníkov pomocou nástrojov SAS.

Prvé miesto mu zabezpečilo účasť na konferencii SAS Global Forum 2012, ktorá sa uskutočnila minulý mesiac v americkom Orlande v areáli Disneylandu.  Spoločnosť SAS spolu so študentom ocenila tiež pedagogičku, ktorá sa zaslúžila o jeho úspech. Do Orlanda tak vycestovala aj Ing. Renáta Prokeínová PhD., ktorá na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU vyučuje pomocou softvéru SAS. Obaja sa tak stali účastníkmi najväčšej SAS konferencie, na ktorú sa tento rok prišlo vzdelávať, vymieňať si skúsenosti a nadväzovať kontakty zhruba 3 tisíc ľudí z vyše 40 krajín sveta.

Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou alebo ročníkovou prácou, ktorá bola predložená k obhajobe v minulom kalendárnom roku. Hlavnou podmienkou bolo, že pri spracovaní študentských prác musí byť použitá legálna verzia softvéru SAS. Prihlasené práce následne hodnotil tím odborníkov zo spoločnosti SAS, ktorí posúdili možnosť praktického využitia výsledkov práce, správnu aplikáciu metód pre riešenia daného problému, objem aplikovaných postupov a napokon inovatívnosť využitia nástrojov SAS pre uchopenie danej problematiky.

M. Fides svoju študentskú prácu vypracoval pre Konferenciu študentskej vedeckej činnosti a zároveň ako výstup z predmetu Kvantitatívne metódy v marketingu: „Najťažšie bolo zohnať relevantné dáta z reálnej praxe. Tie som napokon získal od známeho, ktorý prevádzkuje portál s výživovými doplnkami."

Na získané dáta aplikoval asociačnú analýzu, pomocou ktorej zistil asociácie medzi produktmi a skupinami produktov, ktoré zákazníci najčastejšie nakupujú. Na segmentáciu zákazníkov využil zhlukovú analýzu, ktorou rozdelil klientov do skupín podľa ich preferencií. Analýzy identifikovali, aké preferencie majú jednotliví zákazníci a zákaznícke segmenty.

Na základe toho sa dá uplatniť cielený marketing a oslovovať jednotlivé skupiny s takým produktom alebo skupinou produktov, o ktoré pravdepodobne majú záujem. Dá sa to využiť napríklad na vytváranie cielených akciových alebo vianočných balíčkov produktov," vysvetľuje M. Fides.

R. Prokeinová vyzdvihuje komplexnú skúsenosť, ktorú študent získavá pri práci so sofistikovaným analytickým softvérom. „Musí nájsť vhodnú databázu, upraviť dáta tak, aby boli vhodné pre analýzu a rozhodnúť sa, akú metódu analýzy pre dané údaje použije. Sú to užitočné skúsenosti, ktoré môže študent v budúcnosti ponúknuť zamestnávateľom na trhu práce," hovorí.

M. Fides a R. Prokeinová sa na SAS Gobal Forum zúčastnili viacerých prednášok a workshopov. Lepšie tak spoznali nielen jednotlivé produkty softvéru SAS, ale aj možnosti všestranného využitia dátových analýz. „Zaujala ma prednáška o analytike basketbalového klubu NBA Orlando Magic. Dozvedeli sme sa, ako využívajú SAS na identifikovanie správania sa divákov počas prestávok, aj na predpovedanie predajnosti vstupeniek a vytváranie rôznych balíčkov ponúk pre jednotlivé segmenty návštevníkov," dodáva M. Fides, ktorý by sa po štátniciach rád naďalej venoval analýzam dát a hľadaniu súvislostí, hlavne v marketingu.

V jeseni tohto roka spoločnosť SAS vyhlási ďalší ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu. Prvá cena bude opäť lákavá. SAS Global Forum 2013 sa bude konať v San Franciscu, kde sa celosvetovej konferencie opäť zdarma zúčastnia autori víťaznej práce za rok 2012. Viac informácií pribudne na: www.sas.com/slovakia/academic.

SAS Global Forum 2012 SAS Global Forum 2012 SAS Global Forum 2012
Martin Fides pred hotelovým komplexom Swan and Doplhin Resort, kde sa koncom apríla konal 37. ročník konferencie SAS Global Forum Počas konferencie boli sprístupnené takzvané Demo Area a SAS support, kde si mohli účastníci vyskúšať nové verzie softvéru od grafiky cez tvorbu máp až po prediktívne modelovanie SAS odmenil účasťou na konferencii aj odbornú asistenku Ing. Renátu Prokeínovú PhD., ktorá na SPU viedla M. Fidesa k využívaniu SAS Enterprise Minera

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 12 500 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 129 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 55 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s, Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; SPP, a.s., U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

KONTAKT ZA SAS: