SAS Slovakia Newsletter / Akademické postery na SAS Fore 2011

Najlepší akademický poster na konferencii SAS Forum 2011

Za najlepší poster (odborná práca s použitím SASu) zvolili účastníci tohtoročného SAS Fóra prácu Ing. Renáty Prokeinovej, PhD. a Bc. Evy Čittáryovej (obe SPU) – Analýza hrubej nominálnej mzdy podľa dosiahnutého vzdelania na Slovensku. Víťazi získavajú odborné publikácie podľa vlastného výberu.

Druhé miesto obsadila práca Ing. Tomáša Želinského, PhD. a Ing. Ivety Stankovičovej, PhD. (TUKE a FMUK) - Pozícia slovenských regiónov v EÚ.

Tretie miesto si rozdelili Anna Olšiaková (FMUK) s prácou Dostupnosť a využívanie eGovernmentu v krajinách EÚ a Ing. Iveta Stankovičová, PhD., RNDr. Jitka Bartošová, PhD. (FMUK a VŠE Praha) s prácou Analýza faktorov monetárnej chudoby na Slovensku.

Gratulujeme!

Simona Ridzoňová