SAS Slovakia Newsletter / Klub Dispersus

Predstavujeme: Klub Dispersus

Klub Dispersus je organizácia študentov, mladých vedeckých pracovníkov, pedagógov a profesionálov z praxe.

Nápad založiť klub dostali traja študenti Fakulty managementu UK na konferencii SAS Forum začiatkom roku 2010. Latinský názov „Dispersus" nemá odrážať len jednu zo základných štatistických charakteristík (rozptyl), ale predovšetkým rozptýlenosť jeho členov - nielen z pohľadu študijných/vedných odborov, ale aj z pohľadu priestorovej distribúcie na Slovensku.

Cieľom klubu je udržovať rastúci záujem študentov o uplatnenie kvantitatívnych metód a ich ďalšie štúdium, združovanie mladého vedeckého potenciálu a popularizácia v očiach študentov a verejnosti prostredníctvom rôznych aktivít, ako napríklad organizácia seminárov a prednášok, účasť na konferenciách z "brandže", motivácia členov k rastu a interdisciplinárnemu výskumu, reprezentácia Slovenska na medzinárodnom fóre, atď.

Chcete sa stať členom Klubu, alebo len sympatizantom? Pozrite sa na ich webové stránky a pridajte sa medzi fanúšikov na facebooku.

Viac informácií nájdete na http://dispersus.blog.sme.sk a na Facebooku.