SAS Slovakia Newsletter / Je dobré byť analytikom

Anketa - je dobré byť analytikom

V marci bola spustená súťaž pre SAS analytikov, ktorej cieľom bolo získať spätnú väzbu na rôzne oblasti; okrem iného nás zaujímalo, čo sa im na našich produktoch páči, čo im vadí, akú ďalśiu podporu by od nás potrebovali, atď.

Nakoľko anketa nebola anonymná, z odpovedí, ktorých prišlo takmer 60, sme mohli vyžrebovať päť šťastlivcov. Žrebovanie bolo najtransparentnejśie ako sa len dalo, pretože žrebovali samotní účastníci ankety :-) a prvé miesto sme dali vyžrebovať kolegovi, Robovi Machovi, ktorí bude oboch víťazov v Kolíne sprevádzať.

Nižšie sú všetci víťazi, ktorým ešte raz srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým analytikom, ktorí sa do našej ankety zapojili. Prikladáme i zopár fotografií.

1. Martin Handzo, Prima banka Slovensko

2. Blanka Hajduková, Allianz-SP

3. Eva Palicová, Allianz-SP

4. Anna Oršulová, Dell s.r.o.

5. Hana Laurincová, VÚB, a.s.

vpravo Martin Handzo  preberá výherný poukaz od Riša Krausa, Account Managera pre Prima banku.  vpravo Hana Laurincová    vpravo Anna Oršulová   analytik žrebuje analytika analytik žrebuje analytika Robo Macho žrebuje prvé miesto