SAS ACADEMIC Newsletter /

Z biznisu na univerzitu

Rozhovor s Mgr. Martinom Řezáčom, Ph.D.z Ústavu matematiky a štatistiky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (ÚMS PřF MU)

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
Ústav matematiky a štatistiky
Prírodovedecká fakulta MU v Brne

Koncom minulého roka sme ho pozvali na stretnutie s pedagógmi SAS Academic Day. Bez váhania súhlasil, prišiel a svojimi skúsenosťami nielen z akademickej pôsobnosti, ale aj z biznisu, obohatil všetkých účastníkov. O tom, že sme vybrali správneho hosťa nás prednedávnom utvrdil aj fakt, že ho organizátori medzinárodnej konferencie Analytics 2012 v Kolíne nad Rýnom vybrali prezentovať jeho prípadovú štúdiu na tému Credit scoring. Veľmi si vážime, že si pri všetkých svojich povinnostiach našiel čas a zodpovedal naše otázky.

SAS na univerzite používate pomerne krátky čas (1 rok), ale vidno už za Vami množstvo úspechov – diplomové práce, prezentácie, výhra SAS Prize, SAS onDemand... Čím si Vás SAS získal?

SAS si ma získal už v roku 2005, kedy som ako analytik testoval miningové softvéry a následne spolurozhodoval o nákupe takéhoto softvéru do skupiny HomeCredit. Jednoznačne to vyhral SAS. Pokiaľ ide o motivácie pre nákup licencií a využitia SAS-u pri vyučovaní na ÚMS PřF MU, je neoodiskutovateľným faktom zvýšenie konkurencieschopnosti našich absolventov na pracovnom trhu. Zavedenie SAS-u do výučby kvitujú partneri nášho ústavu a pokiaľ sa pozriem na inzerciu voľných pracovných miest analytikov všetkých druhov, znalosť práce v SAS-e je minimálne výhodou, pokiaľ nie priamo podmienkou.

Čo na možnosť pracovať so SAS-om hovoria študenti? Máte k dispozícií nejakú spätnú väzbu?

Študenti veľmi oceňujú možnosť pracovať so softvérom, ktorý je bez zveličenia priemyselným štandardom vo finančných inštitúciách a jeho reálne využitie sa zďaleka nevzťahuje len na ne. Čiže spätná väzba je väčšinou pozitívna. Mám však aj pár negatívnych reakcií – vraj kladiem na študentov veľké nároky – budem sa nad tým musieť zamyslieť :-).

Roky ste pracovali v biznis sfére, prečo ste sa rozhodli pre pôsobenie na univerzite?

Oficiálnym dôvodom bol lifetime balance... Reálne to zahŕňalo množstvo menších či väčších dôvodov. Od tragickej smrti môjho priameho nadriadeného a veľkého kamaráta Pavla Teplého, cez vnútorný nesúhlas so zmenami a smerovaním spoločnosti až po zmienený lifetime balance. Aj keď som návratom na univerzitu mnoho stratil (minimálne finančne), rozhodne som oveľa viac získal – flexibilitu v práci, väčšiu možnosť kreatívneho uplatnenia (výskumu) a predovšetkým čas pre svoje deti a manželku.

Mnohým pedagógom chýbajú takéto praktické skúsenosti z biznisu aj s využívaním SAS-u. Vedia ich oceniť aj Vaši študenti?

Snáď áno. Niekoľko študentov mi už osobne povedalo, že je super, že mám skúsenosti z praxe a sú radi, že na prednáškach počujú veci, ktoré sa v praxi reálne riešia. Prednášky sa usilujem pravidelne dopĺňať „veselými historkami z natáčania“ – teda viac či menej úsmevnými skúsenosťami z oblasti riadenia rizík medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej úvery.

Okrem toho, záujem o písanie bakalárskych či diplmových prác pod mojím vedením je nemalý. A napríklad predmet Data minig I malo minulý rok zapísaných 7 študentov (prvý rok existencie tohto predmetu) a tento semester je to už 49 študentov, čo myslím, tiež o niečom vypovedá.

Ako spätne hodnotíte prvý rok so SAS-om?

Prvý rok bol tak trochu hektický. V podstate za chodu sme ladili inštaláciu SAS-u. Začínali sme pod Linuxom, následne sme prešli na riešenie SAS-u bežiace pod virtuálnymi Windows v Linuxe. Ďalej bolo treba vyriešiť autorizovaný prístup k inštalačnym médiám pre študentov a zamestnancov ÚMS PřF MU a s tým súvisela úprava médií pomocou SAS Depot Subset Utility a veľa ďalších technických detailov. Našťastie som na všetko menované nebol sám a s výraznom pomocou dvoch technikov LVT ÚMS PřF MU sme všetko úspečne zvládli :-).

Čo by ste odporučili pedagógom, ktorí by radi používali SAS pri výučbe, ale nenachádzajú podporu u vedenia, príp. IT oddelenia?

Spoluprácu s partnermi z praxe, ktorí SAS používajú.

Prezradíte nám Vaše plány so SAS-om do budúcnosti? Plánujete napríklad rozšírenie výučby?

Pokiaľ ide o výučbu na našej fakulte, došlo k zvýšeniu atraktivity predmetov Data mining I a Data mining II ich zaradením medzi povinné alebo povinne voliteľné predmety. Okrem toho by malo dôjsť k nákupu univerzitnej licencie SAS-u (schválený projekt s dátumom začatia 1.6.2012). Pretože aj keď je SAS OnDemand dobrý vynález, oproti plnej verzii má svoje obmedzenia. Preddohodnuté je tiež zaradenie SAS-u do ponuky doporučených predmetov pre vybrané študijné odbory ostatných fakúlt MU.

Nech sa teda všetky plány vydaria! Vďaka za rozhovor.