SAS Academic Newsletter /

SAS nechýbal na Seminári Výpočtová štatistika

Prvé dva decembrové dni so sebou priniesli 20. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika, ktorej organizátormi sú Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Fakulta managementu UK a INFOSTAT Bratislava.

V piatok 2.12.2011 sa v rámci programu seminára konalo aj interdisciplinárne pásmo „Analytika očami profesionálov", ktoré bolo určené študentom. Prednášajúci boli zo súkromnej, štátnej i akademickej sféry a medzi nimi nechýbal ani zástupca zo SAS Slovakia – Richard Kraus s témou „Biznis analytika v praxi.“