SAS ACademic newsletter / Rozhovor

SAS zamestnal dvoch študentov

Spoznajte našich nových kolegov – študentov Vladimíra Crkoňa a Romanu Odráškovú, ktorí k nám boli prijatí len pred mesiacom. Prezradili mi aj, či sa dá skĺbiť takáto práca so školou a či je SAS ich „dream job“...

Vladimír Crkoň

Vlado, si v 5. ročníku na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky STU BA. Prečo si sa rozhodol pre štúdium práve na tejto škole?
Už od detstva ma lákali informačné technológie a elektrotechnika, preto štúdium na FEI je čiastočne splnením môjho sna. Oblasť informačných technológií je v dnešnej dobe najviac dynamicky sa vyvíjajúcou sa oblasťou, v ktorej existuje mnoho možností uplatniť sa a profesijne rásť a toto bol taktiež jeden z hlavných dôvodov prečo som sa rozhodol práve pre štúdium na univerzite so zameraním na IT. Keďže približne 70 % IT firiem na Slovensku je sústredených v Bratislave, čo prináša lepšie možnosti uplatnenia sa v praxi aj počas štúdia, vybral som si spomedzi technických univerzít na Slovensku FEI STU BA, ktorá je zároveň aj jednou z najlepších.

Stretol si sa v škole aj so softvérom SAS?
Priamo žiaľ nie, iba s tým, že SAS Data Miner je jeden z existujúcich Data Miningových nástrojov. Pri našom štúdiu by SAS mohol byť určite obohatením alebo tematickým rozšírením databázových predmetov.

Čo ťa motivovalo poslať svoj CV práve do SAS-u?
Najviac asi dobré meno firmy, potom môj záujem o prácu v oblasti IT so zameraním na spracovanie a analýzu dát a zároveň možnosť získať úžasné skúsenosti vo vynikajúcej firme ešte počas štúdia.

Nastúpil si na polovičný úväzok. Ako vyzerá tvoj pracovný deň? Dá sa skĺbiť so školou?
Určite sa bude dať. Školský semester sa síce ešte nezačal, ale už teraz podľa rozvrhu viem, že 3 dni v týždni budem môcť pracovať v SAS-e a zvyšné 2 budem tráviť v škole.

O pár mesiacov končí tvoj študentský život. Prezraď, ako si predstavuješ svoj "dream job"?
Mal by spĺňať nasledovné veci: bude ma baviť tak, že budem chodiť do nej s radosťou, budem mať možnosť sa profesijne rozvíjať a rásť v tom, čo chcem robiť najviac, nebudem musieť riešiť v osobnom živote problémy s nedostatkom financií a budem mať dosť času aj na rodinu a priateľov. Ja verím, že práca v SAS mi splní tieto moje skromné predstavy. :-)

Romana Odrášková

Romana, si v 5. ročníku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK . Prečo si sa rozhodla pre štúdium práve na tejto škole?
Už od základnej školy ma bavila matematika a Matfyz pre mňa ponúkal najlepšiu možnosť ako sa aj naďalej venovať tomu, čo ma baví. Zároveň to bola a stále aj je čiastočne tradícia na mojej strednej škole (Matematické gymnázium tu v Bratislave), takže pri rozhodovaní sa na akú školu ísť, som mala najviac informácii práve o Matfyze. Veľa starších kamarátov už malo pozitívne skúsenosti a vedeli mi potvrdiť, že sa tu naozaj oplatí študovať. A posledný dôvoď, prečo práve Matfyz bol aj ten, že som bola vďaka matematickej olympiáde prijatá bez prijímačiek, a tak som si po maturite mohla začať naplno užívať leto a nemusela som sa zaoberať učením. :-)

Stretla si sa v škole aj so softvérom SAS?
So SAS-om som sa stretla na Fakulte Managementu, kde som u pani Stankovičovej absolvovala predmet Viacrozmerné štatistické metódy. Tu ma softvér SAS po prvý raz naozaj zaujal, keďže som videla, že sa vďaka nemu dajú prakticky využiť doposiaľ iba teoretické vedomosti (konkrétne zo štatistiky). Rovnako som sa dozvedela, že spolužiačka písala bakalársku prácu na tému z oblasti bankovníctva a úverového rizika a v praktickej časti tejto prace využívala práve SAS, tak som zistila, že SAS je využívaný aj v bankách a nielen ako učebný nástroj.

Čo ťa motivovalo poslať svoj CV práve do SAS-u?
Čím viac informácii som si o SAS-e zisťovala, tým viac sa mi pozdávala predstava pracovať tu. Keď sa potom ukázalo, že ma zobrali, už sa mi táto predstava tak páčila, že som sa kvôli tomu vzdala aj možnosti ísť na stáž do zahraničia. Tak dúfam, že to neoľutujem! :-)

Nastúpila si popri škole na polovičný úväzok. Ako vyzerá tvoj pracovný deň? Dá sa skĺbiť so školou?
Ešte je len začiatok septembra, takže neviem presne povedať, ako to bude vyzerať neskôr, keď mi naplno začne škola, ale verím, že sa to bude dať zvládnuť. Najmä vtedy, keď sa už budú blížiť štátnice a bude treba písať diplomovú prácu. Ale človek stihne veľa, keď chce a keď si dokáže urobiť systém a správne si zadeliť čas. A keď nie, káva to istí. :-)

O pár mesiacov končí tvoj študentský život. Prezraď, ako si predstavuješ svoj "dream job"?
Môj „dream job" si predstavujem v malej pobočke veľkej medzinárodnej firmy, ktorá ma veľmi priateľské a príjemné pracovné prostredie a zamestnanci chodia ráno do prace s radosťou. Áno, samozrejme hovorím o práci tu v SAS-e. :-) Pokiaľ by sa mi však z nejakých dôvodov nepodarilo ostať tu na plný pracovný úväzok, zvažovala by som doktorandské štúdium prípadne ďalšie magisterské štúdium niekde v zahraničí.

(pýtala sa Barbora Bendzáková)