Novinky / Tlačové správy

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Press Release

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Novinky

 

Sociálne siete v Heidelbergu rozvírili verejný dialóg

Bratislava, Slovensko  (17 Sep. 2013)  – Ak máte deti vo veku, kedy už môžu voliť, možno ste si všimli, že len veľmi zriedkavo sledujú správy alebo čítajú noviny. Oveľa radšej trávia čas komunikovaním na sociálnych sieťach. Zdá sa, že politika ich ani trošku nezaujíma. Stačí si ich však len viac všímať a zistíte, že vôbec nie sú apatickí, sú len jednoducho iní. Nemusia kopírovať stranícke sympatie svojich rodičov a ich generácie, majú demokratického ducha a vlastné názory – toto si všimli v kancelárii Eckarta Würznera, starostu mesta Heidelberg.

Heidelberg je nádherné mesto ležiace na brehoch rieky Neckar, v strmom údolí pohoria Odenwald. Pýši sa barokovou historickou štvrťou Staré Mesto a renesančným zámkom, ktorý bol v roku 1693 bombardovaný delostrelectvom Ľudovíta XIV. Mesto sa stalo centrom romantizmu v nemeckej literatúre. Až donedávna bolo sídlom amerických vojenských síl v Európe. Heidelberg má 150 000 obyvateľov a žije rušným a priemyselným životom.

Aby pán Würzner, starosta mesta, spoločne s mestským zastupiteľstvom dokázali porozumieť a naplniť potreby obyvateľov Heidelbergu, potrebujú najskôr o nich vedieť. Dnes sa však obyvatelia naozaj málokedy zúčastňujú na verejných stretnutiach, menej čítajú noviny a nevenujú pozornosť verejnému vysielaniu. Namiesto toho sa mladší spoluobčania spoliehajú na sociálne siete a informácie čerpajú práve tam. Svoje názory prezentujú radšej online ako na radnici, ale aj tak od starostu a od mestského zastupiteľstva očakávajú, že si ich vypočujú.

O tomto fenoméne sa dozvedeli v Heidelbergu po neočakávanej reakcii v súvislosti s navrhovaným projektom na výstavbu kongresového centra v hodnote niekoľko miliónov eur. Mestské zastupiteľstvo projekt schválilo výraznou väčšinou hlasov. Najskôr to vyzeralo tak, že verejnosti je celá záležitosť ľahostajná. Aké veľké bolo prekvapenie, keď zistili, že voliči o tomto projekte diskutovali na stránkach sociálnej siete Facebook. A ich stanovisko bolo výrazne odmietavé.

Na základe tohto zistenia mestské zastupiteľstvo plány na výstavbu nového kongresového centra odložilo. Zamestnanci kancelárie starostu si zároveň uvedomili, že sú potrebné spoľahlivejšie spôsoby na monitorovanie a meranie verejnej mienky a sentimentu. Po analýze dostupných technologických riešení sa rozhodli pre SAS® Social Media Analytics.

Čo si vlastne myslia?

Spoločnosť SAS, ktorej nemecká pobočka je od Heidelbergu vzdialená len pár krokov, pomáha mestskému zastupiteľstvu porozumieť rozmanitým trendom vo verejnom sentimente, ktorý sa prejavuje na platformách ako Facebook, Flickr, Twitter alebo YouTube, ale tiež na blogoch a diskusných fórach.

Sledujú len verejne prístupné príspevky. Nenarúšajú nikoho súkromie, čo si ani nemôžu dovoliť – nemecké zákony na ochranu osobných údajov patria medzi najprísnejšie na svete.

Vďaka analýze sociálnych sietí zistili, že obyvatelia mesta sa až tak veľmi nezaujímajú o veľké veci, nooveľa viac sa venujú menším lokálnym záležitostiam, zaujíma ich napríklad kvalita detských ihrísk či ulice.

Takisto zo SAS analýz vyplynulo, že hoci ľudia málokedy reagujú na priame otázky, o to viac diskutujú o informáciách, ktoré zverejnia online. Po ohlásení nového projektu sa návštevnosť na internetovej stránke zvýšila.

Skutočnosť alebo výmysel?

Pri monitorovaní komunikácie na sociálnych sieťach však musíme spomenúť aj jednu nevýhodu – informácie šírené jednotlivcami prostredníctvom internetu nie sú podrobované takej dôslednej kontrole faktov, ako je to v prípade novinových článkov alebo verejného vysielania. Niekedy je preto veľmi náročné odlíšiť nepodložené skutočnosti od pravdy.

Sentiment prezentovaný na sociálnych sieťach odhalil, že tie najvýraznejšie a najviac komunikované nenávistné kampane majú zvyčajne veľmi krátku životnosť. Tie, ktoré však pretrvajú, môžu byť nebezpečné. Keď dezinformačná kampaň nahlodá podporu verejnosti v kroky politikov a keď sa nepravdivé informácie zmenia na mestský mýtus, verejnosť prichádza o svoje práva. Vďaka rýchlemu identifikovaniu takýchto trendov má demokraticky zvolená verejná osobnosť lepšiu pozíciu pri upokojovaní verejnosti poskytovaním spoľahlivých informácií.

Analýza sentimentu môže politikom pomôcť pri efektívnejšej komunikácii s verejnosťou. Niektoré slová a myšlienky rezonujú viac ako iné, niekedy dokonca neočakávaným spôsobom. SAS hľadá isté vzory v státisícoch príspevkov na sociálnych sieťach a mesto Heidelberg tak dokáže vytvoriť „taxonómiu sentimentu".

Keď napríklad vyhlásili, že starosta „povolil" privatizáciu vodného zdroja mesta Heidelberg, analýza textov v diskusiách na sociálnych sieťach odhalila negatívny sentiment voči slovu „povolil". Preto sa mu teraz pri komunikácií vyhýbajú. Na druhej strane, ak uvedú, že niekomu v Heidelbergu sa „podarilo" dopestovať niekoľko ton marihuany, sentiment je pozitívny – je to však trošku nešťastné, keďže pestovanie marihuany je v Heidelbergu prísne zakázané.

Analýza sociálnych sietí mestu umožňuje vypočuť hlas ľudu, rozptýliť fámy či dezinformácie a informovať občanov tak, aby si mohli vytvoriť vlastný názor o záležitostiach, ktoré ich zaujímajú.

Analytics dashboard for sentiment analysis

Podrobný náhľad do komunikačného sveta sociálnych sietí umožňuje predstaviteľom mesta Heidelberg porozumieť verejnému sentimentu v súvislosti s relevantnými aktuálnymi udalosťami, a to v reálnom čase.

Používatelia dokážu porozumieť spoločenskému sentimentu v priebehu času naprieč rôznymi druhmi obsahu a za účelom získania podrobného prehľadu sa dokážu prepracovať až ku najmenším detailom.

Autorka: Nicole Huber, hlavná tajomníčka kancelárie starostu mesta Heidelberg

O SAS-e

SAS je popredným poskytovateľom riešení v oblasti biznis analytiky a odborných služieb. SAS, ktorý má viac ako 13 000 zamestnancov vo viac ako 400 pobočkách v 56 štátoch sveta, využíva celosvetovo viac ako 65 000 organizácií pre zlepšenie svojej výkonnosti pomocou spracovania obrovských objemov údajov, čo vedie napr. k rýchlejším a presnejším strategickým podnikateľským rozhodnutiam, ziskovejším vzťahom so zákazníkmi a dodávateľmi a dodržiavaniu regulačných požiadaviek. Od roku 1976 dáva SAS svojím zákazníkom na celom svete THE POWER TO KNOW®. Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a utility. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patrí napr.: VÚB, a.s.; UniCredit Bank Slovakia, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Prvá Stavebná Sporiteľňa, a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s.; U.S.Steel Košice, s.r.o. a iné. Viac informácií nájdete na ;www.sas.com/slovakia.

Späť na SAS Tlačové správy

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

KONTAKT ZA SAS: