General Data Protection Regulation


GDPR je tu!

Jeho požiadavky musia byť splnené do 25. mája 2018.

Využite SAS na získanie analytickej výhody a splnenie podmienok tohto všeobecného nariadenia.

gradient-midnight-cobalt-background

Prečo si pre splnenie požiadaviek GDPR vybrať SAS?

Citlivé údaje svojej spoločnosti nedokážete ochrániť, pokiaľ si nie ste úplne istý, aké dáta máte a kde sa tieto dáta nachádzajú. Poskytneme vám softvér a služby pre všetky fázy životného cyklu ochrany dát.

Access icon white

Prístup

Vďaka SAS-u môžete mať prístup k dátam z rôznych typov súborov, zlučovať
ich a analyzovať.

Magnifying glass icon white

Identifikácia

Nezáleží na tom, kde sa osobné údaje zákazníkov nachádzajú, SAS ich dokáže identifikovať a extrahovať zo štrukturovaných, ale i neštrukturovaných zdrojov.

Government icon white

Governance

SAS vám pomôže nastaviť a uplatňovať pravidlá, štandardy a procesy pre nakládanie s dátami, monitorovať kvalitu dát a spravovať biznis termíny. Biznis
termíny je možné priradiť konkrétnym vlastníkom a prepojiť ich s procesmi i komponentami technickej infraštruktúry.

Protect icon white

Ochrana

SAS chráni citlivé informácie a dynamicky ich spája bez akéhokoľvek premiestňovania, čím redukuje odhalenie citlivých údajov na minimum.

Software management icon white

Audit

Na obmedzenie prípadov nesplnenia povinností a peňažných sankcií, SAS dodáva interaktívne výkazy, v ktorých sú identifikovaní používatelia, súbory, zdroje dát a typy detegovaných osobných údajov. Budete tak schopný rýchlo a ľahko ukázať, kto mal prístup k dátam a ako sú chránené.

Ako splniť požiadavky GDPR
Tento dokument vám ukáže, ako zaistiť dlhodobé dodržiavanie požiadaviek GDPR a ako čo najlepšie ochrániť citlivé osobné údaje všetkých vašich zákazníkov. Prečítajte si dokument.

Naše riešenie pre GDPR
Idenfitikovať, spravovať a chrániť osobné údaje s cieľom znížiť riziká, zvýšiť mieru dodržiavania požiadaviek nariadenia a vyhnúť sa peňažným pokutám. Prečítajte si popis riešenia.

Ako vás GDPR skutočne ovplyvní?

Couple looking at monitor

Vydajte sa na cestu k GDPR

Prečo si myslíme, že analytika a manažment dát sú základným krokom na ceste k naplneniu požiadaviek GDPR? Konktaktujte nás.

Back to Top