Seminarer /

Analytics-konferansen 2014

Analytics-konferansen 2014

Bli med SAS Institute og ledende eksperter til Frankfurt og Analytics-konferansen 2014. Er analyse en viktig del av jobben din, er konferansen midt i blinken for deg. Du vil bli oppdatert på de siste trendene innen analyse, lære av beste praksis og få kunnskap og inspirasjon du kan benytte i jobben din.

Konferansen er også beregnet for ledere som ønsker å lære om forretningsverdien av anvendt analyse og få inspirasjon til smartere måter å optimalisere virksomheten på.

Les mer
Date/LocationEvent

14. Feb. - 31. Des., 2014

Online 

Webcast

On-Demand webcast: Datavisualisering med Visual Analytics - analyse og rapportering av produksjonsdata fra sykehus

I løpet av 45 minutter vil du få en kort introduksjon av Visual Analytics for helsesektoren før vi demonstrerer løsningen gjennom områdene:
Analyse og rapportering av produksjonsdata fra sykehus, demo på ventetider som er basert på reelle (anonymiserte) sykehusdata, hvordan du raskt kan utføre test av hypoteser, avdekke problemer med datakvalitet (manglende registreringer, feilregistreringer, ikke avsluttede opphold, osv.) og rask og sikker distribusjon av informasjon.

Les mer

14. Feb. - 31. Des., 2014

Online 

Webcast

On-Demand webcast: Automatisering av GTT-metoden med SAS® Automated Trigger Analytics

SAS sin løsning for automatisering av GTT-metoden kan øke kvaliteten på arbeidet med å redusere antall uønskede hendelser. Løsningen heter Automated Trigger Analytics (ATA) og adresserer Pasientsikkerhetskampanjens ene fokusområde: Å redusere pasientskader. Webcastet varer i 30 minutter.

Les mer

08. Mai 2014

Online

Webcast

PROC DATASETS: The Swiss Army Knife of SAS® Procedures

If you're a Base SAS programmer, whether you're a newbie, intermediate or advanced – this webinar is for you. Don't miss this complimentary session by popular lecturer and author Michael Raithel. You'll be amazed at what all unfolds – and the uses you can find for this veritable Swiss army knife of SAS procedures.

Les mer

4.-5. Jun., 2014

Frankfurt 

Conference

Analytics-konferansen 2014

Bli med SAS Institute og ledende eksperter til Frankfurt og Analytics-konferansen 2014. Er analyse en viktig del av jobben din, er konferansen midt i blinken for deg. Du vil bli oppdatert på de siste trendene innen analyse, lære av beste praksis og få kunnskap og inspirasjon du kan benytte i jobben din.

Konferansen er også beregnet for ledere som ønsker å lære om forretningsverdien av anvendt analyse og få inspirasjon til smartere måter å optimalisere virksomheten på.

Les mer