Tjenester & Support / Kurs & Utdanning

Bedriftstilpassede kurs

En god opplæringsstrategi når flere brukere trenger kompetansefåfyll er å se på vårt tilbud om bedriftskurs. Disse kursene legges opp tilpasset virksomhetens ønsker og behov, og kan kjøres på din virksomhets data slik at opplæringen blir så praktisk anvendelig som mulig. Man oppnår å:

  • definere klare mål med opplæringen
  • minimere tiden de ansatte er borte fra sin daglige jobb
  • gjøre opplæringen mest mulig kostnadseffektiv
  • finne det opplegget som passer akkurat dere best i forhold til tid, sted og innhold

Kursene kan arrangeres i deres egne lokaler hvis infrastrukturen tillater det, eller i vårt kurs- og konferansesenter på ledige datoer. Kursopplegget kan baseres på elementer fra vårt fyldige standardrepertoar av kurs, eller legges opp som et helt spesielt kurs nettopp for din virksomhet.

Når man samler folk med de samme forutsetninger og behov, får man en målrettet undervisning.
Din virksomhet sparer utgifter ved å få muligheten til å ta med flere ansatte på kurset. Ved flere anledninger det siste året har vi for en større gruppe ved en virksomhet, arrangert utvidet 1-dags kurs i SAS Enterprise Guide — og med svært gode tilbakemeldinger: vi underviser mest mulig teori og gjennomgang av emner med praktiske demoer frem til 16:00. Etter en matbit er det oppgaveløsning — gjerne frem til 19:00 hvis man orker! Man får da jobbet med og konsentrert seg om mange oppgaver i en sammenheng over et lengre tidsrom. Det er instruktør til stede for hjelp hele tiden. Når alle en god stund i forkant er innstilt på at det blir en lang dag, fungerer dette veldig fint.

Mange tror at spesialtilpassede kurs blir dyre. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle - spesielt ikke om man er mange deltagere. Vi lager pristilbud etter gjennomgang av deres ønskemål.

Kjøp av "kursbilletter" (se rabatter) kan også være en god løsning når bedriften har behov for flere ulike kurs - og gjerne for ulike brukere - spredd over et lengre tidsrom.

Kompetanseplaner
Et av tilbudene vi har er å hjelpe til med å lage kompetanseplaner for hele virksomheten. Ved å foreta en analyse sammen med din virksomhet over hvilket behov dere har, kan vi sørge for å lage en plan som kvalitetssikrer deres behov for SAS-kompetanse gjennom en rammeavtale.

Ved å gjøre dette forpliktende, sikrer man ikke bare riktig kompetanse, men man oppnår også gunstige priser på kursene.

Kontakt Ta kontakt for en dialog om hvordan vi kan skape et kompetanseprogram skreddersydd for din virksomhet!
E-post: kurs@nor.sas.com eller på telefon: 23 08 30 50.