Tjenester & Support / Teknisk support

Teknisk support

Teknisk Support er en del av SAS Norges "Technology Support Center". Vi er en del av den service som SAS tilbyr sine kunder, dels i form av teknisk assistanse, og dels i form av utdannelse og support.

Vi forstår at våre kunders suksess kan avhenge av hvor hurtig de kan få teknologien til å fungere, så derfor er vår misjon å sikre optimal anvendelse av SAS® sine løsninger.

SAS Tekniske Support består av spesialister på SAS Systemet og utgjør en del av SAS Institutes' World Wide Support. Her sitter det flere enn 200 spesialister klare til å besvare og løse tekniske problemer. Vi er knyttet sammen i et nettverk som sikrer hurtig og effektiv vidererapportering, samt håndtering av problemer og utfordringer.

Vårt fokus er:

  • å besvare og løse tekniske problemstillinger i og omkring SAS Systemet
  • å avhjelpe feilsituasjoner i og omkring SAS Systemet
  • å være bindeledd mellem våre kunder, utviklere og teknisk support i Cary.

Slik kan Teknisk Support hjelpe deg:

All teknisk informasjon
Det er laget et eget globalt web-område med teknisk informasjon, white papers, tips og triks. Her finner du nyttig informasjon om SAS Systemet.

Hent informasjon
Her finner du linker til nyttig info om SAS Systemet, whitepapers, manualer, tekniske tips & triks og SAS Communities.

Trenger du hjelp?
Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg med tekniske problemer. Her finner du vår kontaktinformasjon.