SAS Education Center

MasterClass

SAS Masterclass är 4 veckors utbildning i SAS programvara. De två första veckorna består av ett basblock där fokus ligger på programmering. Detta basblock avslutas med en SAS Base certifiering. Därefter finns möjlighet att inrikta sig mot ett fokus områden, antingen Analys, Business Intelligence eller Data Integration.

Utbildningens två delar innehåller följande:

Bas block:

  • SAS Overview
  • SAS programming 1:Essentials
  • SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques
  • Certification exam: SAS Certified Base Programmer for SAS 9

Fokus områden:

Analytical Specialist Business Intelligence Specialist Data Integration Specialist
Enterprise Guide: Querying and reporting Enterprise Guide: Querying and reporting Enterprise Guide: Querying and reporting
Statistics with SAS Enterprise Guide Creating Business intelligence for your organization with SAS Reporting Applications Data Integration Studio: Essentials and Advanced Topics
Applied Analytics using SAS Enterprise Miner    
Varje block avslutas med ett case-study

Datum & pris:
Ta kontakt med utbildningsansvarig kurser@swe.sas.com för mer information eller ring Marie Lienzén på telefon 08-52 21 70 00

Praktik:
Vi rekommenderar att varje person blir dedikerad ett projekt och en mentor innan utbildningsstart.

Deltagarprofil:
Nedan ser ni grundkraven från SAS Institute, krav från respektive beställare kan tillkomma.

Önskad utbildning:
Universitet - Högskoleutbildad

Specifika kunskaper/erfarenheter:
Matematik, Analys och modellering samt Design.
Programkonstruktion, programspråk, gärna inom Warehouse och BI.
Några års arbetslivserfarenhet.

Lokal:
SAS Institute utbildningslokaler Stora Frösunda i Solna.