Universitet & högskolor / sas academic program

SAS Academic Program

Syftet med SAS Academic Program är att bidra till den akademiska arenan med relevanta värden som kan användas under studierna, i en framtida karriär, eller i undervisningen. Idag har flertalet av Sveriges 250 största företag användning av SAS® kompetens. SAS Academic Program bygger en bro mellan den akademiska världen och näringslivet.

Vill du veta mer om SAS Academic Program?
Kontakta Henrik Forsell - SAS Institute
08-5221 70 00

SAS Institute Trainee Program
Ansök till SAS Institute Trainee Program om du vill bli en framgångsrik Affärsanalyskonsult 

SAS Business Analytics Academy
Se vilka SAS Alliance Partners som erbjuder SAS Business Analytics Academy för att kvalitetssäkra framgångsrika Affärsanalyskonsulter