SAS | The Power to Know

Stretnite sa s odborníkmi!


Analytics with Hadoop - Analýza dát vo veľkom
SAS Visual Analytics, Visual Statistics

Kristína Tomeková, Business Consultant, SAS Slovakia

Príďte sa pozrieť ako môžete interaktívne skúmať a vizualizovať dáta z Hadoopu pomocou nástrojov SAS Visual Analytics a SAS Visual Statistics. Pomocou týchto easy-to-use nástrojov, ktoré fungujú na in-memory technológii rýchlo identifikujete trendy a vzťahy v dátach, ktoré predtým neboli zjavné.

V deme môžete vidieť:

  • Načítanie dát z Hadoopu
  • Analýzu dát v reálnom čase
  • Zdieľanie výstupov cez web, mobilné zariadenia alebo MS Office aplikácie

Analytical Model Development and Management - Životný cyklus analytiky
SAS Enterprise Guide, Enterprise Miner, Text Mining, Model Manager

Katarína Frühwaldová, Business Consultant, SAS Slovakia

Príďte sa pozrieť, ako môže fungovať životný cyklus analytiky od vývoja modelov cez ich nasadenie po management. To všetko za pomoci moderných algoritmov a techník z oblasti strojového učenia, štatistiky. Prostredníctvom integrácie týchto nástrojov sa zvyšuje produktivita a efektivita pri používaní analytiky v praxi.

V demo ukážke môžete vidieť:

  • Tvorbu prediktívnych modelov pomocou tradičných analytických nástrojov SAS Enterprise Miner a SAS Text Miner
  • Automatizáciu pri potrebe tvorby veľkého množstva modelov so SAS Factory Miner
  • Osvedčené postupy pre management modelov v nástroji SAS Model Manager

Analytika online - Rozhodovanie v reálnom čase
SAS Real-Time Decision Manager, Model Manager, Business Rule Manager

Tomáš Lencz, Business Consultant, SAS Slovakia

Málo peňazí na účte? Aj z nepríjemnej situácie sa pre vášho klienta môže stať príjemný zážitok. Rozhodovanie v reálnom čase dokáže na rôzne situácie zareagovať spôsobom, ktorý odpovedá preferenciám zákazníka aj potrebe riadenia rizika firmy. V ukážke uvidíte simuláciu výberu z bankomatu, ktorý pri nedostatku prostriedkov na účte ponúkne predschválený úver alebo v reálnom čase vykoná rizikový scoring klienta. Nahliadnete aj do spôsobu vytvárania rozhodovacej logiky vo vizuálnom prostredí určenom pre biznis užívateľov.

V ukážke môžete vidieť spoluprácu medzi modulmi:

  • SAS Real-Time Decision Manager
  • SAS Model Manager
  • SAS Business Rule Manager

Malé dáta - veľké problémy. Veľké dáta...?
SAS Data Loader for Hadoop, Data Management

Árpád Lángyi, Senior Consultant, SAS Slovakia
Miloš Molnár, Big Data Evangelist, MAIND


Cesta k skutočnej pridanej hodnote dát pre biznis organizácie vedie cez integráciu dát z rôznych zdrojov a dátovú kvalitu. Cesta k skutočnej pridanej hodnote veľkých dát vedie cez vizuálny nástroj SAS Data Loader for Hadoop. Nástroj umožňuje biznis užívateľom jednoducho sa zorientovať v nových dátach bez technických znalostí Hadoopu a pripraviť si dáta pre ďalšie vizuálne analýzy. Nástroj pomáha na pár klikov upravovať štruktúru dát, vypočítavať nové údaje ako aj spájať dáta z rôznych zdrojov pomocou exaktnej zhody.


V ukážke uvidíte vizuálne možnosti transformácie a spájania dát v prostredí Big data.


Data Governance
SAS Business Data Network, SAS Lineage

Vladimír Kyjonka, BI Business Advisor, SAS ČR

Mať k dispozícii najlepšie technológie na spracovanie dát a ich analýzu je výborné, ale mať dáta pod kontrolou je niečo iné. Vedieť vystopovať z akých zdrojov vzniklo číslo vo finálnom reporte a akými transformáciami prešlo je nielen dobré, ale v niektorých prípadoch už aj legislatívne vyžadované. Dosiahnuť, aby ľudia v rámci organizácie hovorili rovnakou rečou t.j. používali rovnaké pojmy majúc na mysli rovnaký význam a spájali tieto pojmy so správnymi dátovými položkami, je sen každého riaditeľa spoločnosti.

V tejto ukážke sa pozrieme na možnosti ako riešiť tieto výzvy.