SAS | The Power to Know

Andrew Pease
Principal Business Solutions Manager, SAS Belgium

Andrew vedie regionálny EMEA tím analytikov a zamierava sa okrem iného na decision management, predikívny modeling, forecasting, optimalizáciu a text mining. Spolupracuje so spoločnosťami z oblasti finančníctva, obchodu, farmaceutického priemyslu, výroby, ako aj s verejným sektorom.
V súčasnoti sú stredobodom jeho pozornosti Big Data, Hadoop a High Performance analytika, prostredníctvom ktorých pomáha spoločnostiam vykonávať strategické rozhodnutia.


Brad Hathaway
Regional Advisory Technical Manager for Data Management, SAS Italy

Brad zodpovedá za riadenie informačného manažmentu a analytiky pre SAS južnej a východnej Európy. Do jeho spôsobilosti spadá riadenie kvality dát (data governance), integrácia a vizualizácia dát a event stream processing. Má 25 rokov praxe v oblasti konzultácií, predaja a technických predpredajových služieb v mnohých odvetviach - od bankovníctva cez telekomunikácie, poisťovníctvo až po energetiku.


Petr Kaděrábek
Scoring Model Developer, Česká sporiteľňa

Petr Kadeřábek je zodpovedný za vývoj scoringových modelov pre banky vrámci Erste Group Bank. Kompetenčné centrum skupiny Erste je alokované v Prahe v spoločnosti Česká sporiteľňa.


Miloš Molnár
Big Data Evangelist, MAIND

Miloš pôsobí v oblasti IT už viac ako 20 rokov. Prešiel si pozíciami od analytika, cez projektového manažéra, konzultanta až po výkonný manažment. Vždy sa snažil prinášať najmä hodnotu pre klienta a hľadať praktický prínos IT v organizácii. Posledných niekoľko rokov sa venuje oblasti spracovania dát, riadeniu analýz, machine learningu a najmä ekosystému Hadoop.


Ján Kromel
Vedúci oddelenia technických analýz, LYNX

Ján Kromel pracuje v spoločnosti LYNX už 10 rokov. V súčasnosti vedie oddelenie technických analýz. Zameriava sa hlavne na problematiku forenznej analýzy malware, zabezpečenie bezpečnosti mobilných zariadení, penetračné testovanie a reverzné inžinierstvo. Odborne spolupracoval s NBÚ SR, participoval na cvičeniach NATO v oblasti kybernetickej bezpečnosti a realizoval aj projekty MO SR, MZVaEZ SR a iné.