SAS | The Power to Know

20-ta jubileuszowa konferencja SAS Forum

Konferencja ,,Business Powered by Analytics'', która kontynuuje tradycję spotkań z cyklu SAS Forum organizowanych przez firmę SAS Institute od 20 lat, była okazją do dyskusji o wyzwaniach i możliwościach, jakie niesie rozwój gospodarki cyfrowej i potencjale zaawansowanych rozwiązań analitycznych, które dziś są koniecznym narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej. Konferencja, która odbyła się 13 października 2014 roku w warszawie zgromadziła 600 uczestników reprezentujących 150 organizacji z różnych branż.

SAS Forum Polska 2014

Jubileuszową konferencję SAS Forum otworzyła Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Institute w Polsce. Odwołała się do 20-letniej historii konferencji oraz wkładu SAS Institute w rozwój polskiej gospodarki i budowanie sprawnego państwa. Rozwiązania SAS odegrały znaczącą rolę w transformacji firm i instytucji w Polsce i często wdrożenia zrealizowane we współpracy z polskimi Klientami są przykładami innowacji na skalę światową. Najbardziej innowacyjne projekty zostały zaprezentowane w formie krótkiego filmu podsumowującego 20-letnią historię współpracy SAS z polskimi Klientami.

20 lat współpracy z SAS

SAS Forum Polska 2014

Podczas sesji otwierającej miała miejsce uroczystość wręczenia okolicznościowych statuetek Klientom SAS Institute, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój zastosowań SAS w Polsce i obchodzą w tym roku 20-lecie współpracy z firmą. W prestiżowym gronie wyróżnionych znalazły się następujące firmy: Grupa PZU, mBank S.A., Narodowy Bank Polski, Bank Pekao S.A. oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Przed wręczeniem statuetek, zostały odczytane laudacje prezentujące osiągnięcia wszystkich wyróżnionych firm w zakresie efektywnego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań analitycznych.

Grupa PZU

SAS Forum Polska 2014

Przemysław Dąbrowski
Członek Zarządu PZU/PZU Życie
CFO Grupy PZU

Grupa PZU od początku współpracy wyznacza nowe kierunki i trendy w zakresie zastosowań SAS w Polsce. PZU zbudowało pierwszą hurtownię danych na rynku ubezpieczeń i przez 20 lat w oparciu o platformę SAS zapewnia ciągłość raportowania i integrację całości informacji zarządczej Grupy. Dziś rozwiązania SAS wspierają ponad 5 tys. aktywnych użytkowników w aktuariacie, marketingu, sprzedaży, likwidacji szkód, produktach, operacjach i finansach. Grupa PZU efektywnie wykorzystuje SAS jako platformę do szybkiej realizacji inicjatyw biznesowych i wparcia działalności operacyjnej firmy. Użytkownicy z PZU są bardzo aktywni w społeczności SAS – zawsze chętnie dzielą się doświadczeniami podczas konferencji SAS Forum, kreują nowe obszary zastosowań i pokazują skuteczność działania Centrum Kompetencji BI, które zbudowali jako jedna z pierwszych firm na świecie.

mBank S.A.

SAS Forum Polska 2014

Jarosław Mastalerz
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
mBank S.A.

Przez ostatnie 20 lat mBank SA bardzo aktywnie uczestniczył w rozwoju środowiska SAS w Polsce.
Wdrażał nowatorskie systemy:

  • hurtowni danych,
  • MIS (Management Information System),
  • Zarządzania Ryzykiem.

Przedstawiciele mBanku prezentowali swoje doświadczenia na konferencjach SAS Forum, co znacząco przyczyniło się do rozwoju zastosowań informatyki zarządczej i analityki w Polsce.
mBank jest zawsze licznie reprezentowany na konferencjach SAS Forum dając wzór organizacji budującej przewagę konkurencyjną w oparciu o technologię i wiedzę pracowników.

Narodowy Bank Polski

SAS Forum Polska 2014

Wiesław Szala
Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
Narodowy Bank Polski


Od początku współpracy Narodowy Bank Polski wykorzystuje rozwiązania SAS w strategicznych obszarach wspierających rozwój nowoczesnego systemu bankowego w Polsce.
Bank wdrażał nowatorskie systemy:

  • hurtowni danych,
  • sprawozdawczości obowiązkowej,
  • zaawansowanych analiz statystycznych i ekonometrycznych,
  • bazy danych ekonomicznych,
  • prognozowania.

NBP zawsze chętnie dzieli się swoimi dokonaniami i najlepszymi praktykami podczas konferencji SAS Forum, wyznaczając kierunki rozwoju i standardy w polskiej informatyce i bankowości.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SAS Forum Polska 2014

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczęła współpracę z SAS. Przez okres 20 lat na każdym polu – innowacyjnych programów kształcenia, publikacji naukowych, wydawanych książek, konferencji dedykowanych analityce - wiedzie prym wyznaczając standardy dla innych ośrodków naukowych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Niezaprzeczalnie SGH stała się głównym ośrodkiem kształcenia analityków i managerów rozumiejących wagę i rolę analityki w procesach podejmowania decyzji. Przez lata zapewnia najwyższy, światowy poziom edukacji z wykorzystaniem oprogramowania i rozwiązań SAS. W uznaniu tych dokonań SGH zostało uhonorowane w 2004 roku nagrodą SAS Academic Intelligence Award dla najlepszej innowacyjnej uczelni w Europie.

Bank Pekao S.A.

SAS Forum Polska 2014

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu
Bank Pekao S.A.

 

Bank Pekao S.A. od dawna charakteryzuje innowacyjność w obszarze budowy wiedzy o kliencie. Jako jeden z pierwszych Banków w Polsce postawił na rozwój zaawansowanej analityki klientocentrycznej.
Jest prekursorem w wykrywaniu istotnych sygnałów i zdarzeń w cyklu życia klienta. Bank wykorzystuje tę wiedzę w praktyce w celu zwiększania satysfakcji klientów, generując jednocześnie wartość dodaną.
Osiągnięcia Banku Pekao SA dowodzą, że zakres wykorzystania metod data mining w bankowości wykracza poza tradycyjne obszary CRM i ryzyka. Jako przykład można podać zaawansowaną analizę czynników wpływających na Ekonomiczną Wartość Dodaną.
Współpraca Banku Pekao S.A. z SAS to 20 lat partnerskich relacji w kreowaniu innowacyjnego biznesu.

Podsumowanie konferencji

SAS Forum Polska 2014

Konferencje SAS co roku gromadzą przedstawicieli największych polskich firm i instytucji, oferując możliwość wymiany opinii i doświadczeń na temat innowacji w obszarze zaawansowanych technologii analitycznych. Również w tym roku wystąpiło wielu znakomitych prelegentów reprezentujących wiodące firmy i instytucje. W programie znalazły się prezentacje dotyczące innowacyjnych strategii i rozwiązań, które otwierają całkiem nowe możliwości biznesowe i przekładają się na sukces firmy w dobie Big Data.

Podczas sesji otwierającej wystąpił gość specjalny - Mikołaj Jan Piskorski, do niedawna profesor nadzwyczajny zarządzania (Associate Professor of Business Administration) w Katedrze Strategii, Harvard Business School, a obecnie Profesor strategii w IMD Business School. W swoim wystąpieniu przedstawił przykłady firm, które osiągnęły spektakularny sukces rynkowy dzięki wykorzystaniu analityki biznesowej. Wskazał też na główne kierunki zmian, które należy podjąć we własnej organizacji, aby uczynić z analityki istotny filar przewagi konkurencyjnej.

Ignacio Julia Vilar, Wiceprezes Zarządu w ING Bank Śląski S.A., mówił o wyzwaniach i możliwościach, jakie niosą ze sobą era Big Data i gospodarka cyfrowa i związanej z tym postępującej transformacji procesów obsługi klienta w sektorze bankowym. Bartosz Dobrzyński, Dyrektor ds. Marketingu i Członek Zarządu PLAY, przedstawił własne praktyczne doświadczenia w zakresie efektywnego wykorzystania analityki do rozwoju biznesu. Mówił też o tym, jak budować i motywować zespół, aby dane stały się narzędziem realnych działań na styku firmy z klientem. Sesje plenarną zakończyło wystąpienie Michaela Turnera reprezentującego Data Monetization Center of Excellence SAS EMEA & AP, który mówił o roli analityki high-performance wspierającej inteligentny dialog z konsumentem w momencie, gdy może on dokonać zakupu, dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu danych historycznych, kontekstowych oraz lokalizacyjnych.

W bloku popołudniowym odbyły się trzy równoległe sesje tematyczne poświęcone inicjatywom mającym dla SAS znaczenie strategiczne: Fraud and Risk Management, Customer Intelligence i Analytics. Poszczególne sesje były okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami z rynku polskiego i europejskiego, dotyczącymi wykorzystania rozwiązań SAS w różnych branżach i obszarach biznesowych. Swoje doświadczenia zaprezentowali Klienci SAS: PKO Bank Polski, UniCredit Group, ING Bank Śląski S.A., Play, Grupa PZU, Leroy Merlin Polska, Volksvagen Group Polska, Loyalty Partner Polska.

Konferencja SAS Forum 2014 była okazją do szerszego poznania możliwości i zastosowań najnowszych osiągnięć analityki biznesowej. Uczestnicy mogli się przekonać, że wykorzystanie rozwiązań analitycznych do optymalizacji kluczowych procesów biznesowych staje się niezbędne w dzisiejszych realiach rynkowych, a rozwiązania te powinny być wykorzystywane nie tylko do monitorowania bieżącej działalności biznesowej, ale również do kreowania strategii przedsiębiorstwa na przyszłość. Konferencja zakończyła się koktajlem oraz koncertem na żywo Kamila Bednarka.

Partnerem konferencji była firma Accenture. Patronat medialny objęły redakcje: BI.pl, decyzje-IT.pl, Harvard Business Review Polska, IT Polska News, ITWiz, Manager.

Back to Top