SAS | The Power to Know

Motywem przewodnim jubileuszowej, dwudziestej edycji konferencji SAS Forum jest potencjał zaawansowanych rozwiązań analitycznych w epoce rewolucji informacyjnej. Analiza coraz większych i bardziej różnorodnych zbiorów danych pozwala szybko i precyzyjnie reagować na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość, śmiało kreślić strategie wzrostu, efektywnie zarządzać ryzykiem, a także skutecznie wykrywać zjawiska niepożądane. Konferencja Business Powered by Analytics stanowi okazję wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie obecnych i przyszłych użytkowników SAS, reprezentujących różne branże i poszukujących innowacyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej.

Gość Specjalny


Mikołaj Jan Piskorski, profesor strategii w International Institute for Management Development (IMD) Business School, poprzednio profesor zarządzania w Katedrze Strategii Harvard Business School, jest absolwentem studiów z zakresu ekonomii i polityki na Cambridge University, a także socjologii na Harvard University, gdzie uzyskał doktorat z zakresu teorii organizacji. Zajmuje się analizą sieci społecznych i ich wykorzystaniem w biznesie. Najnowsze wyniki badań opublikował w książce A Social Strategy: How We Profit From Social Media wydanej w maju 2014 roku. Autorytet w obszarze strategii, innowacji oraz konkurowania na płaszczyźnie mediów społecznościowych. Profil @mpiskorski można obserwować na Twitterze.

Program

W sesji plenarnej, obok wystąpienia profesora Piskorskiego, przewidujemy trzy wysokopoziomowe prezentacje poświęcone roli analityki biznesowej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej, natomiast w bloku popołudniowym zaplanowaliśmy równoległe sesje tematyczne: Fraud & Risk Management, Customer Intelligence oraz Analytics.

Wieczór

SAS Forum Polska 2014 zakończy się koktajlem oraz koncertem na żywo. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek. Po koncercie inicjatywę przejmie DJ.

Data

13 października 2014

rejestracja: 9.00 - 10:00

konferencja: 10:00 - 17:30

Miejsce

Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
forum@spl.sas.com

Złoty Partner

Patroni medialni

Patroni Medialni