SAS | The Power to Know

Plan ramowy konferencji

9:00 - 10:00Rejestracja uczestników
10:00 – 13:30Sesja plenarna
13:30 – 14:30Lunch
 Sesje tematyczne:
14:30 – 17:30Fraud & RiskAnalyticsCustomer Intelligence

Sesja plenarna

9:00 – 10:00Rejestracja połaczona z poranną kawą
10:00 – 10:40Otwarcie konferencji

10:40 – 11:30

polish

Jak wygrać na rynku: od analityki do strategii przewagi rynkowej

Prof. Mikołaj Jan Piskorski
Profesor strategii, IMD Business School

Nie ma wątpliwości, iż analityka w erze big data stała się niezbędnym komponentem bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw wielu sektorów rynku. Ale firmy, które są prawdziwymi liderami w swoich branżach uczyniły z analityki jeden z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej – przewagi, którą konkurentom trudno jest naśladować. W wystąpieniu zostaną poddane dogłębnej analizie firmy, które osiągnęły sukces dzięki analityce, ze szczególnym uwzględnieniem procesów organizacyjnych leżących u jego podstaw. Dzięki takiemu praktycznemu podejściu będziemy mogli zidentyfikować główne kierunki zmian, które należy podjąć we własnej organizacji, aby uczynić z analityki istotny filar przewagi konkurencyjnej.

11:30 – 12:00

english

The Transformation of Banking in the Digital Age

Ignacio Juliá Vilar
Vice-President of the Management Board, ING Bank Śląski S.A.

The banking industry is undergoing massive transformation. The number of customer interactions between consumers and banks is boosting with the extensive use of online channels. The change is everywhere and it's fast. By creating relevant, timely, individualized experiences, other retail industries are raising up the bar of customer expectations. And the trend will only increase with the future native digital customers. All this necessarily changes the paradigms of how banks need to interact with customers, opening up a range of challenges as well as opportunities. All of them have customer knowledge at the core. Banks capable of turning their goldmine of data into customer insights, and then leveraging on them to create customer-centric experiences, will lead the way.

12:00 - 12:30Przerwa kawowa
12:30 – 13:00polish

Zrób coś z danymi, inaczej tworzysz tylko koszty

Bartosz Dobrzyński
Dyrektor ds. Marketingu, Członek Zarządu, Play

Firmy są wspaniałymi narzędziami do tworzenia kosztów. Pozostawione bez nadzoru przekształcają się w biurokracje, które karmią się same sobą. Coraz więcej danych tworzy możliwość, że staną się one paliwem do rozrostu firmy bez wpływu na rzeczywistą sytuację rynkową. Bartosz Dobrzyński, wieloletni praktyk w zarządzaniu marketingiem wiodących firm telekomunikacyjnych, podzieli się swoimi praktycznymi obserwacjami, jak uniknąć bezcelowego mnożenia ilości danych i analiz. Wyjaśni, jak jego zdaniem budować i motywować zespół, aby dane stały się narzędziem realnych działań na styku firmy z klientem.

13:00 - 13:30

english

Data Monetisation: The new Smart

Michael Turner
Senior Manager, Data Monetization Center of Excellence, SAS EMEA & AP

In today's market of smart phones, smart TV, smart commerce and even smart wallets analytics has become the core differentiator in gaining that all important competitive advantage. As organisations start to unlock the power of their data, a new business opportunity is emerging, that of consumer data monetisation. We will exame what organisations in Finance, Telecommunications and Retail are doing in this area. We will look at the factors required to succeed in this new world and investigate how high-performance analytics powers this opportunity and who has already gained advantage in this new smart monetisation world.

13:30 – 14:30Lunch

 

Sesja Fraud & Risk

14:30 – 15:00polish

Wyzwania związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom i fraudom

Piotr Kalbarczyk,
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informatycznego, PKO Bank Polski

W ramach prezentacji przedstawione zostaną:

 • charakterystyka nadużyć i fraudów w szczególności tych związanych z wykorzystaniem w biznesie technologii informatycznej
 • zmiany w podejściu do metod wykrywania oraz zapobiegania nadużyciom i fraudom
 • specyfika wykrywania nadużyć i fraudów w czasie rzeczywistym
 • wymagania stawiane systemom wspomagającym zapobieganie nadużyciom i fraudom

15:00 - 15:30

english

Smart Business Analytics & BCBS 239 (Risk Data Aggregation and Reporting)

Roberto Monachino
CFO Head of Data Governance, UniCredit Group

UniCredit Group is a large financial institution (G-Sifi) with a clear focus to develop and execute a data governance strategy for managerial purposes and regulatory compliance (including the BCBS 239). To achieve this target, UniCredit implemented an environment to support the advanced analytics process directly connected to Finance and Risk Management data. The aim is to provide business users with the capabilities to analyze data across CFO and CRO departments, thus allowing a deeper business insight in a risk adjusted view. This presentation highlights how UniCredit developed the analytic program for the Italian Region, covering the business needs in an integrated and highly governed environment in order to monitor the Sales and Business Network analysis with the adoption of SAS® Visual Analytics.

15:30 – 16:00

english

Changing Trends & Technologies in the Fight Against Tax Fraud

Jérôme Bryssinck
Director of Government Solutions, EMEA & AP Advanced Analytics Business Unit, SAS EMEA & AP

During this session, we will take a look at some of the latest innovative techniques being used by Government Offices in their fight against tax fraud, including a real-life case study on how the Belgium Tax Office used hybrid fraud detection techniques to help recover billions in tax fraud, reducing their losses by 98%.

16:00 – 16:30Przerwa kawowa

16:30 – 17:00

english

Innovative Ways of Combating Frauds in the Insurance Sector – Lessons Learned from the UK and Ireland

Olivier Van Parys
Senior Manager and Management Scientist for Predictive Analytics in the Accenture Analytics Innovation Centre in Dublin

Insurance fraud happens on a large scale. It is estimated that around 10% of all claims are fraudulent. Polish insurers need innovative ways to fight the more and more sophisticated frauds. Currently only less than 1% fraudulent claims in Poland are detected or denied. Even a slight improvement will equate in very significant savings. But how to achieve this ambitious goal?

During the panel, Accenture will present the lessons learned from the Analytics Innovation Center in Dublin. The center was established in 2011 and ever since successfully delivers fraud identification services to insurers from Western Europe. Experience and valuable insights gained from the projects delivered by the Accenture Analytics Innovation Centre in Dublin will be presented in order to inspire Polish Insurers to apply innovative fraud analytics methods in Poland.

17:00 – 17:30

polish

Aplikacja RTS jako kompleksowe narzędzie do obsługi systemu ceny transferowej

Michał Myśliński
Dyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski S.A.

Grzegorz Grzelachowski
Ekspert w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, ING Bank Śląski S.A.

Aplikacja RTS (Risk Transfer System) została stworzona jako kompleksowe narzędzie do obsługi systemu ceny transferowej w banku, łączące zarówno funkcje operacyjne, jak i analityczne, gdzie bazą danych są wszystkie pozycje bilansowe ewidencjonowane w hurtowni danych. Operacyjna funkcja RTS pozwala na generowanie kontraktów wewnętrznych, za pomocą których przekazywane jest ryzyko stopy procentowej i płynności z jednostek biznesowych do centralnej jednostki zarządzającej tymi ryzykami (Departament Skarbu) przy zastosowaniu różnych reguł modelowych, parametryzowanych przez użytkowników. Za pomocą modułu analitycznego naliczane są odsetki wewnętrzne z tych kontraktów, które alokowane są na wszystkie rachunki klientowskie i pozostałe pozycje bilansowe. Moduł analityczny posiada również narzędzia rekoncyliacji pozycji i generowania odpowiedniego zestawu raportów oraz stanowi wsad do systemów raportowania zarządczego.

 

Sesja Analytics

14:30 – 15:00

english

Discussion Panel on the Rise of Analytics in the Data Economy

Prof.  Mikołaj Jan Piskorski 
Profesor strategii, IMD Business School

Simon Gregory
Director of Business Development & Strategic Alliances – EMEA, Hortonworks

Michael Turner
Senior Manager, Data Monetization Center of Excellence, SAS  EMEA & AP 

Adam Bartos
Executive Director, Technology and Big Data Competency Center, SAS Institute

Sesję analityczną rozpocznie panel dyskusyjny. Będzie to doskonała okazja do pogłębienia wcześniej prezentowanych tez o przełomowej roli analityki we współczesnym świecie.

15:00 – 15:30

polish

Let's Play With Customer Analytics – jak analizy wspierają rozwój operatora mobilnego Play?

Adam Kutyma
Dyrektor ds. Analiz Biznesowych, Play

Operatorzy telekomunikacyjni są w świecie big data od zawsze. Tworzą setki modeli scoringowych, segmentacji, raportów i specjalizowanych datamartów. Zatrudniają armię analityków. Posiadają rozpoznane i nierozpoznane zasoby danych o klientach. Jednak pojawia się pytanie, czy umieją te dane efektywnie i sensownie wykorzystywać? Czy potrafią je zoperacjonalizować i stworzyć transparentny mechanizm wspierający biznes? Jakie informacje czekają jeszcze na wykorzystanie? Jak Play buduje analitykę na podstawie rozpoznania obecnych i przyszłych wyzwań biznesowych? Play od początku postawił na wykorzystanie analityki, jako jednego z głównych elementów budowy sprawnej organizacji i atrakcyjnej oferty. W większości telekomów analityka jest rozproszona w organizacji (analityka sprzedaży, analityka CRM itp.) bądź odgrywa marginalną rolę w procesie podejmowania decyzji. W Play jest inaczej: scentralizowany, multidyscyplinarny zespół na bieżąco uczestniczy w kierowaniu przedsiębiorstwem i stanowi jeden z filarów jego sukcesu. Oprócz bieżących raportów i analiz stale poszukujemy nowych informacji o istotnym potencjale ekonomicznym. Jako przykłady niekonwencjonalnych wdrożeń pokażę:

 1. System rekomendacyjny oferty utrzymaniowej (Czy operator może działać jak Amazon?).
 2. Identyfikacja mikrospołeczności/rodzin jako wsparcie sprzedaży ofert klasy household/family.
15:30 – 16:00polish

SAS Visual Analytics – otwartość na potrzeby odbiorcy kluczem sukcesu

Paweł Gwiazdowski
Kierownik Zespołu Rozwoju Hurtowni Danych w Biurze Zarządzania Informacją, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Michał Komar
Kierownik  Zespołu Rozwoju BI w Biurze Zarządzania Informacją, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Efektywny proces likwidacji szkód w towarzystwie ubezpieczeniowym wymaga szybkiej i profesjonalnej komunikacji oraz ciągłego monitorowania. Odbiorcy biznesowi rozproszeni w ramach Regionalnych Centrów Likwidacji oczekują dostępu do bieżących informacji prezentowanych w atrakcyjnej szacie graficznej. W obecnych czasach naturalna jest także chęć wykorzystania kanału komunikacji poprzez urządzenia mobilne.

Prezentacja dotyczyła będzie procesu wdrożenia oprogramowania SAS Visual Analytics w Grupie PZU, jako narzędzia realizacji powyższych postulatów. Opisywała będzie całość procesu od zidentyfikowania potrzeby biznesowej, poprzez walidację rozwiązania w ramach PoC, do wpływu wdrożenia na bieżące funkcjonowanie organizacji.

16:00 – 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 17:00

english

Business Impact of Hadoop and Analytics Brought Together

Simon Gregory
Director of Business Development & Strategic Alliances – EMEA, Hortonworks

This session will focus predominantly on why Hadoop is having such a profound impact for businesses particularly in respect to analytics.

This session will focus predominantly on why Hadoop is having such a profound impact for businesses particularly in respect to analytics. I will provide a brief overview of Hadoop and how customers are changing their business based on this technology. Building on this I will present the solutions that Hortonworks and SAS are working on for our customers and the benefits those customers receive from extending their use of SAS analytics across not just traditional, but all data types.

17:00 – 17:30polish

Operacjonalizacja zaawansowanej analityki na przykładzie wdrożenia w Leroy Merlin Polska

Piotr Malasek
Menedżer Logistyki, Leroy Merlin Polska

Jako Menedżer ds. Zaopatrzenia w Leroy Merlin Polska byłem odpowiedzialny za wybór i wdrożenie nowoczesnego rozwiązania w zakresie forecasting & replenishment. W ten sposób rozpocząłem współpracę z firmą SAS Institute, która została wybrana, jako dostawca oprogramowania i jednocześnie firma wdrożeniowa. W ramach prezentacji przedstawione zostaną:

 • Kontekst wdrożenia SAS Inventory Management w Leroy Merlin
 • Analityka w Dziale Zaopatrzenia Leroy Merlin
  • Skalowany silnik prognostyczny automatycznie dobierający najlepszy model predykcyjny
  • Moduł generowania optymalnych zamówień zapewaniający utrzymanie żądanego SLA przy danych pozostałych ograniczeniach biznesowych
  • Moduł optymalizacyjny do konsolidacji zamówień (ograniczenie kosztów transportu)
  • System alertów
 • Główne korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu

 

Sesja Customer Intelligence

14:30 – 15:00

polish

Kampanie marketingowe narzędziem budowania lojalności Klientów marki Skoda

Maciej Michalik
Dyrektor Marketingu marki Skoda, Volkswagen Group Polska

Tomasz Wróbel
Skoda CRM Manager, Volkswagen Group Polska

Budowanie lojalności, kampanie marketingowe, bazy danych, GIODO, CRM, to pojęcia niezwykle popularne wśród współczesnych "marketerów" w coraz większej liczbie branż. Zresztą każdy z nas jest codziennie i nieustannie celem wielu, mniej lub bardziej udanych i dopasowanych do naszych potrzeb bezpośrednich aktywności marketingowych. Podczas spotkania, eksperci marki Skoda opowiedzą o swoim doświadczeniu ewolucyjnego podejścia do budowania lojalności wśród Klientów, tak, aby nie tylko nie rezygnowali oni z otrzymywania komunikacji marketingowej, ale wręcz przeciwnie - dzielili się swoim pozytywnym doświadczeniem marki z innymi. A wszystko to w kontekście optymalnego budowania świadomości, wiedzy i procesów wewnątrz własnej organizacji i partnerów bezpośrednio powiązanych oraz przy jednoczesnym krokowym rozwoju narzędzi informatycznych wspierających całość podejścia.

 

15:00 – 15:30

polish

Strategia Klient 360°, czyli jak analityka marketingowa buduje zaufanie do marki Leroy Merlin

Beata Woszczyńska
Menedżer ds. Relacji z Klientami, Leroy Merlin Polska

Nikogo nie trzeba przekonywać, że narzędzia klasy "marketing automation" pozwalają poznać ścieżki prowadzące klientów do półek sklepowych. Jednak w Leroy Merlin idziemy o krok dalej i chcemy dzięki zaawansowanej analityce zbudować trwałą więź emocjonalną z zadowolonym i lojalnym klientem. Podczas wystąpienia podzielimy się doświadczeniem, jakie zdobyliśmy szukając odpowiedzi na wiele istotnych pytań:

 • Jak pomóc klientowi w trudnym okresie remontu?
 • Jak zachęcić klienta do większych, częstszych lub długotrwałych zakupów, skoro remonty są zdarzeniami nieregularnymi?
 • Czy klient jest w stanie kupić wszystko w jednym sklepie?
 • Co warto wiedzieć o kliencie? Czy przy milionach transakcji jest możliwe zrozumienie jego potrzeb?
 • Jak i kiedy można się z klientem komunikować?
 • Jak nawiązać nić porozumienia z zagubionym klientem i spowodować, żeby zakochał się w naszej marce?

 

15:30 – 16:00

polish

Transformacja w stronę klienta: All-bound

Katarzyna Polok
Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientem, ING Bank Śląski S.A.

Gabriela Habrat
Ekspert ds. Customer Intelligence, ING Bank Śląski S.A.

Mając poczucie masowej i galopującej transformacji w sektorze bankowości, jak i w zakresie zachowań klientów, chcemy się stale zmieniać.

Świadomość to za mało, a pasywna postawa oznacza tracenie nie tylko przewagi konkurencyjnej, ale i szans na przetrwanie. Miarą sukcesu w tym procesie jest poziom znajomości klientów – ich indywidualnych historii, preferencji, potrzeb, upodobań. Transformacja nie polega na przesunięciu wektora ciężkości z jednej aktywności, czy formy komunikacji na inną – to całościowa, kompleksowa przebudowa sięgająca do przemodelowania filozofii funkcjonowania. ING Bank Śląski wystartował w tym wyścigu i chcemy się stale uczyć, jak towarzyszyć klientom w ich codziennym życiu.

 

16:00 – 16:30Przerwa kawowa

 

16:30 – 17:00

polish

Lojalność 3.0: wpływ na decyzje Klienta poprzez efektywny mobile marketing just-in-time w miejscu sprzedaży

Jacek Siekierczak
Customer Activation Manager, Loyalty Partner Polska (Payback)

Radosław Pidzik
Consulting Manager, Loyalty Partner Polska (Payback)

Roman Karaszewski
Head of Digital, Loyalty Partner Polska (Payback)

Obecnie wiele biznesów B2C posiada możliwości identyfikacji preferencji i potrzeb klienta na podstawie gromadzonych danych historycznych o jego zachowaniach, w celu budowy możliwie najbardziej adekwatnej oferty. Jak wskazują badania, z roku na rok coraz większa część decyzji zakupowych klientów zapada dopiero przy półce sklepowej. Nadszedł czas na nowe wyzwanie: jak wpłynąć na decyzję klienta w momencie, gdy pojawił się w zasięgu punktu sprzedaży? Dzięki rozwojowi nowoczesnych narzędzi komunikacji w obszarze mobile marketingu, już dziś jesteśmy w stanie dotrzeć ze spersonalizowaną ofertą do klienta w tak ważnym momencie, jakim jest jego wizyta w sklepie.

Podczas tej prelekcji eksperci z firmy Loyalty Partner – operatora programu lojalnościowego PAYBACK – podzielą się swoimi doświadczeniami z pilotażowego wdrożenia systemu ofertowania just-in-time opartego na systemie lokalizującym klienta w miejscu sprzedaży. Poza aspektem zaawansowanej platformy marketingowej, poruszony zostanie również aspekt zautomatyzowanych rozwiązań analitycznych oraz zakresu danych koniecznych do obsługi ofertowania w czasie rzeczywistym.

 

17:00 – 17:30polish

Customer journey stimulation and control as a part of customer management

Tomasz Grabowski,
Senior Manager, Accenture Poland

 

polishpresentation will be delivered in Polish
englishpresentation will be delivered in English

Simultaneous translation will not be available / Prezentacje nie będą tłumaczone.

Data

13 października 2014

rejestracja: 9.00 - 10:00

konferencja: 10:00 - 17:30

Miejsce

Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
forum@spl.sas.com

Złoty Partner

Patroni medialni

Patroni Medialni