SAS | The Power to Know

Rejestracja na Dzień Technologii: "Co nowego w SAS?" jest już zamknięta.

 

Warunki uczestnictwa

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 16 września 2014 oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku ich wyczerpania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłaszający reprezentujący jedną Organizację mogą liczyć na maksymalnie 5 miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
*
*
*
*
 
*
*


*
*
 
*
 Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.