SAS | The Power to Know

Rejestracja na Dzień Technologii: "Co nowego w SAS?" jest już zamknięta.

 

Warunki uczestnictwa

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 16 września 2014 oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku ich wyczerpania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłaszający reprezentujący jedną Organizację mogą liczyć na maksymalnie 5 miejsc. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

*
*
*
*
 
*
*


*
*
*
*
 Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
  Tak, chciałbym otrzymywać okazjonalne wiadomości od firmy SAS Institute Inc. oraz jej oddziałów o produktach, wydarzeniach, promocjach, szkoleniach, publikacjach i innych materiałach marketingowych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami SAS odnośnie ochrony danych osobowych.
 
 

Back to Top