SAS | The Power to Know

Abstrakty

Platforma SAS - najważniejsze trendy rozwojowe
Adam Bartos

Chmury. GRID. Big Data. Data Governance. In-Memory. In-Database. Self-service BI. To tylko wybrane hasła, którymi żyje współczesna informatyka. Jak rozwija się oprogramowanie SAS w tym kontekście? Jakie opcje architektoniczne oferuje? Prezentacja ma na celu przybliżenie głównych obszarów rozwoju oprogramowania SAS, opcji modernizacyjnych oraz korzyści z ich zastosowania we współczesnych środowiskach IT. Skrótowo zapowiemy też pozostałe prezentacje Technology Day.


Co nowego w technologiach SAS 9.4
Katarzyna Wyszomierska

Z każdą nową wersją SAS rozszerza swoją ofertę o nowe możliwości wykorzystania swojego oprogramowania. Prezentacja pokazuje najciekawsze nowości technologiczne, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku. W grudniu 2013 została udostępniona wersja SAS 9.4m1, w sierpniu 2014 wersja SAS 9.4m2. Ciekawymi funkcjonalnościami z jakich mogą skorzystać użytkownicy są między innymi: SAS University Edition, możliwość uruchamiania zadań SAS przez przeglądarkę, czy coraz większa integracja z bazami danych. Dla administratorów to przede wszystkim nowe sposoby monitorowania i zarządzania platformą SAS. W trakcie prezentacji skupimy się na nowościach zawartych w fundamencie platformy SAS – SAS Foundation. Nowe wersje aplikacji i rozwiązań SAS, bazujące na tych wydaniach platformy SAS 9.4 będą omówione w trakcie innych prezentacji konferencji.


Hadoop technical 101 + SAS Integration
Simon Gregory

This technology session will cover Hadoop and it's place in a modern data management architecture. I will detail what both Hortonworks and SAS have already and are jointly building to deliver to the customer community and what impact that will have technically. For many SAS customers and professionals Hadoop will be an alien concept. The data landscape is changing rapidly and the emergence of Hadoop brings the most exciting set of opportunities for SAS customers and professionals in over a decade.


SAS a platforma Hadoop - dziś i jutro.
Adam Bartos, Mariusz Dzieciątko

Podczas prezentacji krótko podsumujemy jakimi możliwościami integracji środowiska SAS z ekosystemem Hadoop dysponujemy na dzień dzisiejszy, jakie główne scenariusze wykorzystania Hadoop wspierane są przez oprogramowanie SAS. Omówimy wykorzystanie Hadoop jako repozytorium danych, środowiska ich przetwarzania za pomocą mechanizmów map-reduce a także jako fundamentu dla rozwiązań in-memory dla zawansowanych analiz. Przedstawimy też plany rozwoju SAS w kontekście Hadoop. Prezentacja da też solidną podstawę dla kolejnych wystąpień, z których część dotyczyć będzie technologii wykorzystujących lub współpracujących z Hadoop.


SAS Data Management with Hadoop
Ivor Moan

In this session we'll focus on the broader aspects of Data Management – though specifically looking at the integration with Hadoop. SAS Data Management:

  • Helps organizations that struggle with accessing, integrating and cleansing diverse, big or unstructured data.
  • Speeds the creation of reports and preparing data to run analytics for making better decisions.
  • Is an essential first step in preparing data to load into SAS® Visual Analytics.

In this session we'll look specifically at updates to SAS Data Integration Studio and SAS Federation Server that tailor them for integration with Hadoop. We'll also introduce SAS Data Loader for Hadoop and show how we're delivering self-service capabilities directly into the heart of Hadoop.

The SAS Code Accelerators allow SAS users to run SAS code inside a supported database. The primary use case is performing data transformations without having to read the data into SAS. This can greatly increase the performance of data processing. We'll specifically look at the SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop and the SAS Data Quality Accelerator for Hadoop.


SAS In-Memory Statistics for Hadoop
Mariusz Dzieciątko

Stały przyrost objętości gromadzonych danych stawia co raz większe wyzwania przed analitykami. Z jednej strony potrzebujemy podejmować decyzje biznesowe szybciej a z drugiej strony mamy ograniczone możliwości testowania różnorodnych hipotez z powodu wydajności obecnie stosowanych narzędzi analitycznych. Ostatnio dużą popularność zyskują systemy przetwarzania danych oparte o rozwiązania in-memory. W tym roku został wprowadzony na rynek nowy produkt o nazwie SAS In- memory Statistics for Hadoop. Produkt ten jest wykorzystywany przez rozwiązania Visual Analytics oraz Visual Statistics ale aktualnie umożliwia wykorzystanie jego pełnych możliwości przez programistów. Funkcjonalność produktu obejmuje zarządzanie danymi , wykonywanie analiz eksploracyjnych, budowanie modeli i ich ocenę na nieograniczonej ilości danych zgromadzonych w Hadoop , platformie open-source , uważanej przez wielu za nową platformę przechowywania dużych danych . Architektura przetwarzania rozproszonego w pamięci oferuje bezprecedensową szybkość - krytyczny wymóg zastosowania analiz do ogromnej ilości danych. Ta sesja stanowi przegląd oparty na przykładach wybranych metod dostępnych w ramach SAS In- memory Statistics for Hadoop z użyciem nowego interfejsu programisty jakim jest SAS Studio.


SAS Federation Server
Ivor Moan

In this session we will discuss the advantages of SAS® Federation Server and how it makes it easier for business users to access secure data for reports, analytics to drive accurate decisions. This frees up IT staff to focus on other tasks by giving them a simple method of sharing data using a centralized, governed security layer.

SAS Federation Server is a data server that provides scalable, threaded, multi-user, and standards-based data access technology in order to process and seamlessly integrate data from multiple data repositories. The server acts as a hub that provides clients with data by accessing, managing, and sharing data from multiple relational and non-relational data sources as well as SAS data. Users can view data in big data sources like Hadoop, SAP HANA, Netezza, or Teradata and blend them with existing database systems, like, Oracle or DB2. Security and governance features, such as data masking, ensure that the right users have access to the data and reduce the risk of exposure. Finally, data services are exposed via a REST API for simpler access to data from 3rd party applications.


SAS Visual Analytics 7.1
Piotr Borowik

SAS Visual Analytics jest dostępną od dwóch lat nową linią produktów SAS Business Intelligence. W tym czasie doczekaliśmy się kilku wersji tego produktu, a premiera najnowszej z nich ma miejsce w październiku 2014 roku. Celem prezentacji jest zapoznanie użytkowników SAS Visual Analytics z nowymi funkcjonalnościami jakie zostały dodane do wersji 7.1. Również osoby, które na razie jeszcze nie używają SAS Visual Analytics będą mogły zapoznać się z głównymi funkcjonalnościami tego produktu.


SAS Visual Statistics
Piotr Borowik

Wizualna prezentacja danych od dawna pozwalała na lepsze ich zrozumienie, pokazanie zależności i trendów. Następnym, naturalnym krokiem stała się wizualna eksploracja danych, gdzie analityk uzyskuje dużą elastyczność i dowolność w pracy z danymi. Przez długi czas ograniczenia technologiczne sprawiały, że dostępne było to wyłącznie dla przypadków stosunkowo niewielkich zbiorów danych. Wraz z rozpowszechnieniem się podejścia in-memory SAS Visual Analytics umożliwił wizualną eksplorację również dużych zbiorów danych w tym problemów tzw. big data. Kolejny poziom możliwości analitycznych daje SAS Visual Statistics pozwalający na intuicyjną, wizualną eksplorację z użyciem bardziej zaawansowanych metod predykcyjnych. Natychmiastowe czasy odpowiedzi i graficzna eksploracja wyników pozwalają na wielokrotne zadawanie pytań, zmianę parametrów i poszukiwanie najlepszego modelu analitycznego. Rezultatem pracy, oprócz lepszego poznania swoich danych, są również gotowe modele predykcyjne, które mogą być wykorzystane w produkcyjnym środowisku jako kod skoringowy SAS 4GL.


Wykrywanie nadużyć z wykorzystaniem technologii SAS – koncepcje i nowości
Marcin Nadolny

Kwestia nadużyć i ich wykrywania staje się coraz bardziej istotnym problemem niemal dla każdej branży. Zarówno w bankowości, ubezpieczeniach, sektorze publicznym, zdrowotnym jak i telekomunikacji mamy do czynienia z nowymi, coraz bardziej wyrafinowanymi nadużyciami, których wykrycie jest trudne bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi.

SAS jest od lat liderem rynku narzędzi do wykrywania nadużyć, co potwierdzają oceny niezależnych firm analitycznych. Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez wiele instytucji na całym świecie.

W ramach prezentacji opowiemy o koncepcji wykrywania nadużyć z wykorzystaniem technologii SAS, dokonamy przeglądu narzędzi oraz zwrócimy Państwa uwagę na nowe technologie, które znajdują swoje zastosowanie w tym obszarze.


Zarządzanie ryzykiem dla wymagających
Łukasz Libuda

Sprawne i efektywne zarządzanie ryzykiem w dzisiejszych dynamicznych czasach wymaga przynajmniej dwóch aspektów: wiedzy i pomysłu menedżera ryzyka oraz elastycznego oprogramowania, które będzie w stanie wspierać go na każdym kroku przeprowadzania nawet najbardziej zaawansowanych i wielowymiarowych analiz dostosowanych idealnie do aktualnych bieżących potrzeb i posiadanego portfela produktowego.

Otwartość Rozwiązań SAS pozwala na eliminację niedogodności czarnych skrzynek dostarczających wyłącznie zamkniętego zakresu standardowych procesów i analiz, które "żyją swoim życiem" i mają ograniczony zakres zastosowania.

Ponieważ apetyt i pomysłowość menedżerów ryzyka "rośną w miarę jedzenia", eliminacja ograniczeń technicznych związanych z czasami przetwarzania danych, elastyczność i możliwość adaptacji Rozwiązań SAS do indywidulanych oczekiwań użytkowników końcowych jest w dzisiejszych czasach nieocenioną wartością.

Jednocześnie praca na dużych i kompletnych wolumenach danych bez konieczności próbkowania, interaktywna wizualizacja i eksploracja danych to tylko niektóre z elementów, które zwiększając precyzję i zakres wykonywanych przeliczeń i uzyskiwanych wyników dają przewagę konkurencyjną i zwiększają rentowność zarządzanego portfela minimalizując przy tym niedopasowanie aktywów i pasywów oraz pozwalają na mitygację zidentyfikowanych ryzyk rynkowych.

Poza wypełnieniem czysto zarządczych, niewątpliwym atutem Rozwiązań SAS dla wymagających jest również świadoma budowa efektywnej architektury ryzyka spełanijącej wymagania nadzorcze tym Basel III, BCBS239 czy też Rekomendacji D.

Celem prezentacji jest omówienie najnowszych osiągnięć technologicznych oraz rozbudowanych funkcjonalności analitycznych Rozwiązań SAS wspierających zarządzanie ryzykiem.


SAS and SAP HANA Update
Paul Gittins

In October 2013 SAP and SAS unveiled a strategic partnership to advance in-memory data analysis capabilities for businesses across industries. The two vendors have partnered closely to create a joint technology and product roadmap designed to leverage the SAP HANA® platform and SAS analytics capabilities. By incorporating the in-memory SAP HANA platform into SAS applications and enabling SAS' industry-proven advanced analytics algorithms to run on SAP HANA, decision makers will have the opportunity to leverage the value of real-time data analysis within their existing SAS and SAP HANA environments.

This presentation will outline the new SAS products for HANA environments and provide an update on the roadmap.


Nowości w SAS Analytics 13.2
Paweł Plewka

Ostatnie tygodnie przyniosły kolejną wersję systemu SAS oznaczoną symbolem 9.4 M2 a wraz z nią pełną suitę nowych wersji aplikacji analitycznych – SAS Analytics 13.2. Zawiera ona kolejne wydania popularnych produktów analitycznych takich jak SAS/STAT, SAS/ETS czy SAS Enterprise Miner. Oprócz tego, pojawiły się kolejne wydania produktów nieco mniej znanych ale intensywnie rozwijanych. Przykładami mogą tu być SAS Business Rules Manager, SAS Decision Manager czy SAS High-Performance Risk. Celem prezentacji jest zapoznanie użytkowników z nowymi możliwościami narzędzi analitycznych SAS.


SAS Customer Intelligence – co nowego?
Krzysztof Skaskiewicz

SAS Customer Intelligence to zintegrowana platforma wspierająca organizacje w realizacji bezpośrednich działań marketingowych. Pozwala na integrację zaawansowanych mechanizmów data miningowych, ze złożonymi scenariuszami komunikacją z klientem w trybie outbound and inbound, w czasie rzeczywistym i w trybie off-line. W trakcie sesji zostaną zaprezentowane nowe funkcje zawarte w najnowszej wersji rozwiązania Customer Intelligence 6.3.

SAS Customer Intelligence 6.3 może być częścią bardziej złożonych rozwiązań SAS pogłębiających wiedzę o kliencie. W trakcie sesji zostanie przedstawione możliwości wykorzystania analizy sieci społecznych, powiązanych z analizą geolokalizacji, i zaawansowaną analizą tekstu, dla podniesienia skuteczności bezpośrednich działań marketingowych.


SAS Master Data Management – zarządzanie danymi referencyjnymi
Zbigniew Wyszomierski

Dane referencyjne o odpowiedniej jakości, zawierające w swojej definicji szereg atrybutów zarówno technicznych jak i merytorycznych pozwalają na stworzenie w Organizacji widoku 3600 dla szeregu wymaganych obszarów biznesowych, takich jak: Klient, Produkt, Kontrahent, etc …

Proces zarządzania danymi referencyjnymi znajduje swoje odzwierciedlenie w ofercie produktowej SAS Institute pod nazwą: SAS Master Data Management, który od wielu lat jest używany przez klientów SAS na całym świecie.

Otwarta architektura rozwiązania pozwala na pełną integrację środowiska danych referencyjnych (master data) z istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi, dzięki czemu minimum ograniczona jest redundancja danych w kluczowych obszarach biznesowych. Zaawansowane mechanizmy tworzenia rekordu reprezentanta na poziomie wierszy opisujących instancję danego obiektu pozwalają na znaczne podniesienie efektywności codziennych działań operacyjnych poprzez znaczną poprawę ich jakości.

Celem prezentacji jest omówienie głównych komponentów architektonicznych tego rozwiązania w szczególności:

  • Prezentacja głównych etapów i funkcjonalności w zarządzaniu danymi referencyjnymi
  • Prezentacja roli Data Steward jako właściciela biznesowego rozwiązania
  • Omówienie dostępnych usług sieciowych pozwalających na integrację z innymi środowiskami
  • Omówienie modelu danych
  • Budowa własnych perspektyw 3600 dla dowolnych obszarów tematycznych: Klient, Kontrahent, Product etc.

Data

14 października 2014

Miejsce

SAS Innovation Hub

ul. Gdańska 27/31

01-633 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
seminarium@spl.sas.com