SAS | The Power to Know

Prelegenci


Adam Bartos
SAS Polska

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od ponad 18-tu lat pracuje w SAS Institute Polska, od początku zajmując się technologiczną stroną oferty firmy. Zdobyte w tym zakresie doświadczenia wykorzystuje obecnie pełniąc obowiązki Dyrektora ds. Technologii. Kieruje m.in. pracami związanymi z technicznym wsparciem użytkowników, technologicznym wsparciem zespołów wdrożeniowych oraz wewnętrzną i zewnętrzną promocją technologii SAS, blisko współpracując z globalnymi strukturami SAS Institute.

Piotr Borowik
SAS Polska

W dziale Strategii Technologii zajmuje się wsparciem i promocją Business Intelligence w kraju oraz bierze udział w pracach grupy SAS BI Global Network. Od kilkunastu lat zajmuje się technologiami informatycznymi. Absolwent wydziału FTiMS Politechniki Warszawskiej, doktor fizyki.

Mariusz Dzieciątko
SAS Polska

Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Informatyki Gospodarczej. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej, doktor informatyki. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie technologii informacyjnych. Jego główne zainteresowania to text mining i metody optymalizacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania informacji, wydobywanie informacji, analiz sentymentu, klasyfikacja tekstu i grupowanie, modelowanie predykcyjnego, wizualizacji danych zdobyte podczas realizacji wielu projektów. Osobiście jest zwolennikiem edukacji domowej i prezesem Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie.


Paul Gittins
SAS Inc.

As a member of the SAS Analytical Platform Centre of Excellence Paul’s current focus is In-Database Analytics and the promotion of the role of Analytics within client Enterprise Architectures. Paul joined SAS in 2012 after a 27-year career with IBM in multiple roles including overseas postings in the US and China. He has conducted architecture & best practice reviews and consulting engagements in more than 30 countries and has led multi-disciplinary teams to success in large and complex environments.


Simon Gregory
Hortonworks

Simon is responsible for Strategic Alliances and business development across EMEA. Prior to joining the Hortonworks team, Simon was responsible for building and executing partner strategies with a number of global ISV’s including Symantec, CommVault and latterly Informatica. Simon brings a wealth of Data & Information management experience to both partners and customers. Simon is based in the UK and travels extensively throughout EMEA. He can be reached at sgregory@hortonworks.com.


Łukasz Libuda
SAS Polska

Pracuje na stanowisku Senior Business Solution Manager w Dziale Bankowości firmy SAS Institute. Odpowiada za rozwój biznesu w obszarze zarządzania ryzykiem w bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania aktywami i pasywami (ALM), identyfikacji i zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych, monitorowania i zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz operacyjnym (zgodnie z wymaganiami Basel2, Basel3). Ponadto merytorycznie wspiera zespoły projektowe w tematyce zarządzania płynnością w aspekcie wewnętrznym oraz regulacyjnym jak również uczestniczy w wypracowaniu koncepcji zarządzania ryzykiem na poziomie przedsiębiorstwa (firm-wide risk) z wykorzystaniem technologii "high-performance".


Ivor G. Moan
SAS Inc.

Ivor G. Moan has worked in the Data Management industry for almost 20 years. In that time the IT world has changed many times but curiously many things remain the same apart from the order of magnitude.

Ivor has a strong technology and systems background which have often been developed at the bleeding edge of the exploitation of IT across a variety of industries.

Ivor’s primary aim is to drive the adoption of Data Management technology in organizations in a way that yields power through simplification and abstraction of complex technology combinations. The goal is ultimately to find synergy and align with the needs of the businesses.

Prior to joining the Analytical Platform Center of Excellence, Ivor held various senior positions in companies such as ICW AG (an electronic healthcare company operating in partnership with SAP) and Verivox (Germany’s leading price comparison portal). Ivor worked as a technologist and architect in the Data Management domain supporting sales initiatives and both pre-sales and post-sales engagements.

Ivor holds a degree in Computer Science and a diploma in Industrial Studies. When not working Ivor is busy with his wife and four children – the oldest just starting an engineering degree at university, the youngest just about to leave primary school. Ivor is an avid trekker and power walks to keep fit.


Marcin Nadolny
SAS Polska

Ekspert w dziedzinie zastosowania metod statystycznych i Data Mining w obszarach zarządzania ryzykiem kredytowym, wykrywania nadużyć i analitycznego CRM. Posiada ponad 10 lat profesjonalnego doświadczenia. Brał udział w licznych projektach dla największych banków w Polsce, obejmujących m.in. budowę i walidację modeli scoringowych i ratingowych, budowę modeli predykcyjnych wspierających wykrywanie nadużyć, procesy windykacyjne i modeli na potrzeby kampanii marketingowych oraz tworzenie data martów na potrzeby analizy danych. Posiada także doświadczenie z projektów analitycznych w innych sektorach – ubezpieczeniowym, leasingowym, telekomunikacyjnym i energetycznym.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z SAS Institute. Obecnie pracuje w SAS jako Senior Business Solutions Manager odpowiedzialny za rozwiązania analityczne w obszarze wykrywania nadużyć, ryzyka kredytowego oraz windykacji. Odpowiada za zespół analityków wdrażających rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Management w jednym z największych polskich banków. Zdobywał doświadczenie także w PricewaterhouseCoopers oraz w Toyota Bank. W PwC pracował jako Menedżer w dziale usług doradczych dla sektora finansowego, gdzie koncentrował się na prowadzeniu projektów analitycznych w obszarze ryzyka kredytowego. Podczas pracy w Toyota Bank odpowiadał za wdrożenie w organizacji środowiska Customer Intelligence,

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów Master of Applied Computer Science na Albert-Ludwigs-University Freiburg w Niemczech.


dr Paweł Plewka
SAS Polska

Jest pracownikiem Centrum Technologii w polskim oddziale SAS Institute. Na co dzień zajmuje się wsparciem użytkowników SAS w zakresie narzędzi analitycznych. Jego główne zainteresowania to Data Mining oraz analiza szeregów czasowych. Ma kilkuletnie doświadczenie akademickie z zakresu fizyki w obszarze dynamiki układów złożonych.


Krzysztof Skaskiewicz
SAS Polska

W SAS od 2000 roku. Jako wiodący konsultant biznesowy uczestniczył we wdrożeniach wielu projektów w obszarze Customer Intelligence dla największych organizacji w Polsce i za granicą. Jego doświadczenia obejmują takie zagadnienia jak zarządzanie kampaniami marketingowymi, marketing sterowany zdarzeniami, cross/up-sell, segmentacja strategiczna i taktyczna, utrzymanie klientów. Współpracuje z polskimi uczelniami w roli wykładowcy-eksperta i autora publikacji w zakresie CRM i analityki.


Katarzyna Wyszomierska
SAS Polska

Ukończyła Wydział Matematyki i Informatyki UW. W polskim oddziale SAS Institute pracuje od 16 lat. Rozpoczynała od rozwiązywania problemów klientów w Dziale Wsparcia Technicznego. Po przejściu do Działu Edukacji zaznajamiała klientów z różnymi aspektami funkcjonowania oprogramowania SAS, prowadząc liczne kursy. Po 5 latach powróciła do Centrum Technologii, gdzie odpowiada na pytania klientów, prowadzi warsztaty technologiczne, bierze udział w projektach realizowanych przez konsultantów SAS oraz testuje nowe rozwiązania.

Zbigniew Wyszomierski
SAS Polska

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych z obszaru finansów i rynków kapitałowych. W SAS Institute od 1999 roku, od kilku lat jest odpowiedzialny za linię produktów i inicjatyw biznesowych z obszaru Data Integration oraz Data Quality. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznej implementacji rozwiązań SAS zarówno w aspekcie technologicznym, jak i biznesowym zdobyte w licznych projektach w kraju i za granicą.

Data

14 października 2014

Miejsce

SAS Innovation Hub

ul. Gdańska 27/31

01-633 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
seminarium@spl.sas.com