RISK & COMPLIANCE

Towards Innovation-Driven Effective
Risk Management

24 maja 2019 SAS Innovation Hub Warszawa  

 

Bankowość i finanse podążają za najnowszymi trendami. Wszechobecna digitalizacja i cyfryzacja procesów wymuszają wprowadzanie zmian i transformacji w obszarze zarządzania ryzykiem, zarówno pod względem technologicznym, jak i biznesowym.

Decydenci zarządzający ryzykiem nie chcą pozostać w tyle, dlatego starają się wykorzystywać najnowsze techniki i metody analityczne z obszaru AI/ML, aby trafniej oceniać zdolność i wiarygodność kredytową potencjalnych klientów oraz podejmować zyskowne decyzje biznesowe w coraz krótszym czasie. Jednocześnie chcą utrzymać doskonałość procesową i pozostać w zgodzie z regulacjami. Integracja procesów ryzyka i finansów jest dziś koniecznością dla nowoczesnych instytucji. Takie poodejście pozwala na holistyczne spojrzenie przez pryzmat wspólnych wyzwań biznesowych, czyniąc dynamiczne zarządzanie bilansem i kapitałem jednym z najważniejszych tematów.

Dziś cała branża stoi przed ważnym wyzwaniem, którym jest Open Banking. Tylko świadome wyzwań i możliwości oraz dobrze zarządzane i wpierane nowoczesnymi technologiami organizacje będą mogły wykorzystać ten moment jako szansę a nie zagrożenie.

Podczas konferencji prelegenci, reprezentujący Klientów oraz doświadczone grono ekspertów SAS przedstawią w jaki sposób instytucje finansowe wykorzystujące rozwiązania SAS adresują wyzwania Risk, Governance & Compliance w obszarze efektywnego zarządzania ryzykiem, zarządzania aktywami i pasywami, testów warunków skrajnych oraz najlepszych praktyk rynkowych w zakresie uzyskania zgodności z nowymi regulacjami.

Wybrane zagadnienia:


Zintegrowane Zarządzanie Aktywami i Pasywami


Governance, Risk & Compliance – zapewnienie doskonałości operacyjnej oraz zgodności


Model Governance – Zarządzanie Ryzykiem Modeli Analitycznych zgodnie z Rekomendacją W


Najlepsze praktyki w obszarze Enterprise Stress Testing


Credit Scoring & Decisioning w dobie Open Banking oraz PSD2 - Digital Transformation z wykorzystaniem AI/ML


Collection Analytics & Optimisation - Windykacja 2.0 wspierana AI/ML

Prezentowane rozwiązania

SAS Assets & Liabilities Management

SAS Stress Testing

SAS® Governance & Compliance Manager

SAS® SAS Risk, Modeling and Decisioning

Zapoznaj się z programem konferencji

Agenda

  
10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji
Łukasz Libuda, Customer Advisory Manager, Risk Practice for Poland, CEA, GEE
10:15 - 10:45
Efektywne Zarządzanie Aktywami i Pasywami
Michał Litwin, Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami, Euro Bank S.A.
10:45 - 11:15
Enterprise Stress Testing  & Integrated Balancesheet Forecasting
Przemysław Janicki, Senior Industry Consultant, SAS Polska
11:15 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Illusion of Control
Waldemar Razik, Senior Systems Engineer, SAS Polska
12:30 - 13:00
PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?
Maciej Kostro, Doradca Zarządu ZBP, Lider projektu PolishAPI
13:00 - 13:30
Risk & Finance Digital Transformation
Marek Kardach, Risk Technical Consultant, SAS United Kingdom (business case ABN AMRO)
13:30 - 14:30
Lunch
14:30 - 15:00
Credit Bureau Scoring - na krawędzi skuteczności i stabilności
Piotr Wojewnik, Head of Scoring Development, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
15:00 - 15:30
Model Governance - Rekomendacja W
Łukasz Libuda, Customer Advisory Manager, Risk Practice for Poland, CEA, GEE
15:30 - 16:00
Minimalizacja ryzyka wdrożenia oraz operacyjnego utrzymania aplikacji SAS przy zastosowaniu technologii Vmware
Andrzej Szymczak, Senior Solutions Engineer, VMware Polska
16:00
Networking

Szczególnie zapraszamy:

Praktyków zarządzania ryzykiem
w bankach i instytucjach finansowych

Dyrektorów, kierowników, team leaderów i specjalistów
zarządzania ryzykiem oraz finansami

Partnerzy

    

    

    

    

    

    

  

   

   

20-24 maja 2019  |  Warszawa

SAS Innovation Hub
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

Organizator nie ma możliwości zapewnienia miejsc parkingowych.