FRAUD & SECURITY

Wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości
w codziennych procesach biznesowych

23 maja 2019 SAS Innovation Hub Warszawa  

 

Liczba nadużyć w różnych sektorach rynku dynamicznie rośnie, a frauderzy wciąż rozwijają techniki i metody popełniania przestępstw. W obliczu tych zagrożeń ręczna analiza poszczególnych przypadków nie jest wystarczająca, rekomendowane jest wsparcie systemów klasy anti-fraud wykorzystywanych przez ekspertów biznesowych i śledczych operacyjnych.

Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących specyfiki różnych sektorów rynku i różnych typów nadużyć – wewnętrznych, aplikacyjnych, transakcyjnych, prania brudnych pieniędzy oraz zagadnienia Procurement Integrity. Przedstawiciele organizacji finansowych i niefinansowych wraz z zespołem Praktyki Fraudowej SAS przedstawią praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w systemach wspierających typowanie podejrzanych zjawisk.

Wybrane zagadnienia:


Reakcja na nadużycia w czasie rzeczywistym


Identyfikacja zjawiska prania brudnych pieniędzy


Wizualizacja działania grup przestępczych


Weryfikacja i optymalizacja procesów zakupowych w organizacji


Efektywna analiza śledcza

Prezentowane rozwiązania

SAS® Fraud Management

SAS® Visual Investigator

SAS® for Procurement Integrity

SAS® Anti-Money Laudering

Agenda

  
10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji
Marta Prus-Wójciuk, Head of Polish Fraud Practice, SAS Polska
Marcin Nadolny, Head of SEMEA Fraud & Security Practice, SAS Global
10:15 - 10:45
Proactive Fraud Detection using innovative AI capabilities
Sundeep Tengur, Senior Business Solutions Manager, SAS Global
10:45 - 11:15
Ogólnorynkowa platforma do wykrywania nadużyć w ubezpieczeniach komunikacyjnych 
Kamil Gala, Zastępca Dyrektora Ośrodka Informacji ds. Analiz i Rozwoju, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
11:15 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Jak instytucje publiczne walczą z nadużyciami?
Jacek Michalski, Marek Osękowski, Ministerstwo Finansów 
12:30 - 13:00
Dlaczego Getin Noble Bank S.A. wdraża system antyfraudowy? 
Wojciech Oświeciński, Kierownik Zespół Strategii, Narzędzi i Procesów, Departament Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Getin Noble Bank S.A.
Konrad Uziembło, Sr Consulting Manager, SAS Global
13:00 - 13:30
Automated Procurement Integrity in Business Processes
Christen Kirchner, Senior Business Expert Fraud and Financial Crimes, SAS Global
13:30 - 14:30
Lunch
14:30 - 15:00
Metody wykrywania zjawiska prania brudnych pieniędzy
Paweł Paluszyński, AML Expert, IPF Digital
15:00 - 15:30
Wsparcie procesów kontroli w instytucjach publicznych
Zuzanna Karolak, Business Solutions Manager, SAS Polska
15:30 - 16:00
Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania do wykrywania i analizy fraud? SAS oraz VMware i Intel zapewnią Ci szybkość, wydajność, niezawodność oraz skuteczność działania.
Agnieszka Koziorowska, SDS Systems Engineer, VMware
Michał Gawlik, Senior Consulting Manager, SAS Polska
16:00
Networking

Szczególnie zapraszamy:

Ekspertów, kierowników i starszych specjalistów
z jednostek zajmujących się wykrywaniem nadużyć i nieprawidłowości

Partnerzy

    

    

    

    

    

    

  

   

   

20-24 maja 2019  |  Warszawa

SAS Innovation Hub
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

Organizator nie ma możliwości zapewnienia miejsc parkingowych.