SAS Roadshow 2017 ~ ANALYTICS ~ 25. 4. 2017 (Bratislava)
 

 
  SAS Roadshow 2017 ~ ANALYTICS ~ 26. 4. 2017 (Praha)
 


   SAS Roadshow 2017 ~ CUSTOMER INTELLIGENCE ~ 16. 5. 2017 (Praha)