Stretnite sa s odborníkmi


Revolúcia v digitálnom marketingu - SAS Customer Intelligence 360
Marek Bičár

Stánok s demo ukážkou

Neustále rastúca dostupnosť mobilných technológií umožňuje zákazníkom takmer nepretržité využívanie digitálnych kanálov. Vzhľadom na význam týchto kanálov a dostupnosť digitálnych dát je nevyhnutné analyzovať a rozumieť digitálnemu správaniu zákazníkov, a taktiež komunikovať relevantne a konzistentne s tradičnými tzv. offline komunikačnými kanálmi.

SAS Customer Intelligence 360 je inovatívne riešenie umožňujúce sledovať, analyzovať a riadiť zákaznícke cesty
(customer journeys) v digitálnych kanáloch.

Navštívte náš demo stánok a dozviete sa, ako:

 • Analyzovať každý detail zákazníckeho správania v digitálnych kanáloch        
 • Dynamicky tvoriť a riadiť digitálne zákaznícke cesty
 • Doručiť relevantný personalizovaný obsah do všetkých digitálnych kanálov

Marek Bičár je business consultant so zameraním na Customer Intelligence.

 


Analytika online - Rozhodovanie v reálnom čase
Dušan Krcho

Stánok s demo ukážkou

Málo peňazí na účte? Aj z nepríjemnej situácie sa pre vášho klienta môže stať príjemný zážitok. Rozhodovanie v reálnom čase dokáže na rôzne situácie zareagovať spôsobom, ktorý odpovedá preferenciám zákazníka aj potrebe riadenia rizika firmy. V ukážke uvidíte simuláciu výberu z bankomatu, ktorý pri nedostatku prostriedkov na účte ponúkne predschválený úver alebo v reálnom čase vykoná rizikový skóring klienta. Nahliadnete aj do spôsobu vytvárania rozhodovacej logiky vo vizuálnom prostredí určenom pre biznis užívateľov.

V ukážke môžete vidieť spoluprácu medzi modulmi:

 • SAS Real-Time Decision Manager       
 • SAS Model Manager
 • SAS Business Rule Manager

Dušan Krcho je Solutions Architect s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v SASe v oblastiach Customer Intelligence, Data Management, Business Intelligence a ďalších.

 


Páka na neštrukturované dáta - Text Miner
Lucia Čekaňáková

Stánok s demo ukážkou

Máte obrovské množstvo neštrukturovaných dát a neviete, čo s nimi? Ako z nich získate informácie použiteľné napríklad na lepšie riadenie portfólia, likvidáciu poistných udalostí, porozumenie sentimentu značky alebo sledovanie konkurencie? Odpoveďou je textová analytika. Zistite, aké sú jej schopnosti a možnosti a čo môže priniesť Vášmu biznisu!

V demo ukážke môžete vidieť:

 • spracovanie a preskúmanie neštrukturovaných dát v nástroji SAS Text Miner,   
 • identifikáciu kľúčových tém,
 • kategorizáciu dokumentov,
 • tvorbu prediktívneho modelu na základe textových dát.

 Lucia Čekaňáková pôsobí v spoločnosti SAS ako Analytical Consultant so zameraním predovšetkým na oblasť analýzy a vizualizácie textových dát.


GDPR: vstup do platnosti sa blíži
Vladimír Kyjonka

Stánok s demo ukážkou

Podmienky nového európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov sú neúprosné.
Príďte sa informovať, ako vám môže pomôcť SAS a to konkrétne:

 • GDPR vs. SAS – Aké sú hlavné výzvy nového nariadenia a ako im rozumieme
 • SAS a GDPR – Ako vám môžeme s týmito výzvami pomôcť
 • SAS pre GDPR – Aký je náš prístup a spôsob riešenia
 • GDPR od SAS-u – Čo konkrétne a za akých podmienok ponúkame

Vladimír Kyjonka je SAS konzultant pre Data Management a Business Intelligence.

 

   » BONUS «


Do it yourself: vizualizácia dát so SAS Visual Analytics
Jakub Chovanec

Interaktívny stánok - príďte a vyskúšajte si ho sami!

Buďte pri svojich rozhodnutiach prezieravý. Vaše dáta obsahujú obrovské množstvo informácií, ktoré môžete využiť vo Vašom biznise. Na tomto stánku si sami môžete vyskúšať prácu s naším vizualizačným a analytickým nástrojom SAS Visual Analytics a zistiť, že aj z malého množstva dát sa dá vyťažiť maximum úplne jednoducho.

Jakub Chovanec pracuje v spoločnosti SAS ako presales konzultant v oblasti Business Intelligence a analytiky.