Wdrożenie regulacji RODO
- praktyczne podejście

6 grudnia 2017 Warsaw Spire Warszawa
 
Ochrona danych osobowych jest szczególnym obszarem korporacyjnego zarządzania danymi (Data Governance). Od 28 maja 2018 koniecznie będzie wprowadzenie nowych zasad i sposobu funkcjonowania organizacji w zakresie ochrony danych osobowych m.in.: w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Faktyczne dostosowanie firmy do wymogów regulacji Parlamentu Europejskiego wymaga opisania struktury posiadanych aktywów informacyjnych oraz środków organizacyjnych i technicznych. Stworzone na tej podstawie regulacje, procesy, role i narzędzia powinny tworzyć elastyczne i spójne środowisko, oparte na dobrze przemyślanym podejściu do zarządzania informacją.

W naszej ocenie nowe regulacje RODO to nie tylko obowiązek każdej organizacji, ale również możliwość zbudowania silnej pozycji konkurencyjnej w oparciu o dane oraz zwiększenia efektywności kluczowych procesów biznesowych.

W programie m.in.:

Praktyczne podejście do wdrożenia regulacji RODO oparte na zastosowaniu innowacyjnych narzędzi firmy SAS Institute.

Prezentacja modelu zasobów biznesowych, technicznych i zarządczych, stanowiących praktyczny przykład wdrożenia wymogów RODO w organizacji.

Sposoby efektywnego wykorzystania wdrożonego modelu zarządzania danymi w obszarach m.in. automatyzacji marketingu, zarządzania ryzykiem, wykrywaniu oszustw oraz szeroko pojętej analityce danych.

Wydarzenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi w organizacji m.in.: dyrektorów działu IT, compliance i bezpieczeństwa; menedżerów i członków zarządu odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych; architektów i analityków danych w organizacji; specjalistów odpowiedzialnych za obszar danych osobowych.

Program

09:00 - 09:30
Rejestracja uczestników i powitalna kawa
09:30 - 09:40
Otwarcie spotkania
Britenet
09:40 - 10:15
Rekomendacje SAS Institute do ochrony danych osobowych
Miłosz Trawczyński, SAS
10:15 - 10:45
Korporacyjne zarządzanie informacją / Data Governance
Tomasz Mierzwa, ValueTank
10:45 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:00
Zarządzanie danymi na przykładzie rozwiązań SAS Institute
Łukasz Leszewski, SAS
12:00 - 12:45
Wdrożenie RODO a budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o dane
Łukasz Nienartowicz, Britenet
13:00 - 14:30
Lunch i rozmowy z ekspertami

  


Warsaw Spire (sala A - piętro 38)

Plac Europejski 1
Warszawa

6 grudnia | 9:00 - 14:30