Warunki uczestnictwa w spotkaniu
"Wdrożenie regulacji RODO – praktyczne podejście"

• Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na wydarzenie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
• Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.
• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
• Rezygnację z udziału należy zgłosić w formie pisemnej na adres: rodo@britenet.com.plRejestracja na to wydarzenie jest już zamknięta.  

 
*
*
*
*
 
*
 
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
 
 

 

Back to Top