Customer Experience in the Digital Age

SAS Customer Intelligence Roadshow 2017

3 października 2017, Warszawa

   

Buduj pozytywne doświadczenia klientów w erze cyfrowej transformacji

Konferencja „Customer Experience in the Digital Age” z udziałem ekspertów, klientów SAS oraz konsultantów SAS z Polski i Europy koncentruje się na trzech filarach cyfrowej transformacji: Słuchaj, Zrozum, Działaj. Są one niezbędne do wdrożenia nowoczesnej strategii marketingowej w erze cyfrowej - rezygnując z podejścia opartego na różnych taktykach w wielu kanałach na korzyść jednej spójnej strategii wspólnej dla wszystkich kanałów. Cel jest znany: dowolna podróż każdego klienta przez cyfrowy świat udostępniany przez naszą organizację ma być za każdym razem pozytywnym i obopólnie korzystnym doświadczeniem.

Słuchanie

Moment integracji danych online
i offline dotyczących zachowania określonego klienta.

Zrozumienie

Zrozumienie danych z interakcji pomiędzy klientem, a marką.

Działanie

Rozpoznanie, aktywacja i zastosowanie w praktyce działań marketingowych, których celem jest poprawa doświadczeń klienta.

Cyfrowa transformacja zmienia sposób bycia większości ludzi.
Wpływa na to, w jaki sposób doświadczamy rzeczywistość i jak działamy w świecie biznesu.

Siłą napędową stały się dane - przede wszystkim możliwość ich interpretacji i zdolność do natychmiastowej reakcji, gdy zajdzie taka potrzeba. W ten sposób dane realnie stają się głównym elementem przewagi konkurencyjnej. Obecnie nie ma firmy, która nie podejmuje wysiłków zmierzających do digitalizacji procesów biznesowych. Celem jest ponowne zdefiniowanie pozytywnych doświadczeń klienta w trakcie kontaktu z firmą w kanałach cyfrowych. Jednocześnie wiele z tych firm jest ciągle na drodze do zrozumienia powodów, dla których systematyczna i ciągła analiza danych i zarządzanie nimi stanowi klucz do prowadzenia dobrze obieranego przez klienta dialogu.

Dziś ważne jest nie tyle gromadzenie danych, ale ich szczegółowa analiza pozwalająca na pozyskanie informacji koniecznych do natychmiastowego podejmowania decyzji. Celem są równocześnie: najlepsze doświadczenie klienta i korzyść biznesowa dla firmy. Wszystko to w czasie rzeczywistym w kanale, z którego aktualnie korzysta klient – uwzględniając kontekst bieżącej interakcji i historyczne zdarzenia w relacji z klientem, także w innych kanałach.

Gość specjalny

David Williams
Principal Business Advisor for CI, SAS

David has been working at SAS for more than 17 years, including close to 11 years as a member of the Customer Intelligence Global Practice Team. He helps and advises companies on the development and implementation of Marketing Best Practices, particularly on improving the efficiency of marketing processes. His experience covers a variety of international companies dealing in a wide range of businesses, but mainly banking, media, energy, and trade.


SAS Innovation Hub
Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

3 października | 8:30 - 16:00