SAS Innovation HUB
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa

Organizator nie ma możliwości zapewnienia miejsc parkingowych.