Przykłady użycia SAS Add-In for Microsoft Office do eksploracji danych i raportowania
Sławomir Strzykowski, SAS

Dodatek SAS Add–In for Microsoft Office umożliwia otwieranie, przeglądanie i odświeżanie raportów przygotowanych w SAS Visual Analytics w środowisku Microsoft Office oraz wykonywanie zadań analitycznych z poziomu tych aplikacji. W czasie prezentacji zostaną przedstawione przykłady zastosowań w obszarach pracy z danymi, uruchamiania zadań, zarządzania raportami oraz udostępniania wyników.


Wybrane sposoby komunikacji SASa ze światem zewnętrznym
Bartosz Kutyła, Sebastian Narczyk, SAS

Celem prezentacji jest omówienie sposobów komunikacji z platformą SAS z poziomu innych technologii (między innymi Lua, JSON, JDBC), a także mechanizmów, przez które SAS może rozmawiać ze światem zewnętrznym (ODBC, PC Files). Będziemy chcieli zwrócić szczególną uwagę na aspekty związane z programowaniem w języku lua, który będzie stanowił jeden z podstawowych elementów komunikacji w ramach nowej architektury SAS Viya. W trakcie warsztatów pokażemy praktyczne zastosowanie tytułowych ‘sposobów komunikacji’.


SAS Studio: nieograniczone możliwości własnych zadań i inne nowości
Joanna Nawalany, SAS

SAS Studio jest doskonałym narzędziem do tworzenia analiz z wykorzystaniem danych z różnego rodzaju źródeł, zarówno dzięki edytorowi kodu SAS, jak i gotowym procesom do raportów i analiz. Na prezentacji dowiesz się, jak stworzyć i udostępnić wypracowany przez siebie kod osobom, które nie są programistami, tak by w pełni mogły wykorzystać jego możliwości.


Zarządzanie serwerem LASR
Jan Bobrowski, SAS

LASR to serwer analityczny będący sercem rozwiązań SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics i SAS In-Memory Statistics for Hadoop. Wykorzystuje techniki przetwarzania danych w pamięci oraz masowego przetwarzania równoległego (MPP). Jest dostępny także w wersji jednomaszynowej. Prezentacja poruszy zagadnienia administracji i zarządzania pamięcią serwera LASR w wersjach rozproszonej i jednomaszynowej.


Raporty uniwersalne – osadzaj raporty SAS Visual Analytics w Twoich stronach www
Jan Eliasz, Adrian Kaczmarczyk

SAS Visual Analytics pozwala na budowanie interaktywnych raportów dostępnych m.in. poprzez przeglądarkę. W trakcie sesji pokazane będą możliwości platformy SAS związane z osadzaniem raportów SAS Visual Analytics na stronach WWW, zaprezentowane zostaną m.in. mechanizmy udostępniane przez aplikację SAS Logon, które pozwalają na automatyczne wykorzystanie poświadczeń użytkownika przekazanych do aplikacji WWW w celu uwierzytelnienia użytkownika w platformie SAS.


Masowe tworzenie modeli analitycznych i zarządzanie nimi
Paweł Plewka, SAS

Jednoczesna budowa dużej liczby modeli analitycznych oraz zarządzanie nimi jest zagadnieniem, które interesuje analityków od dawna. Wynika ono z potrzeby testowania wielu algorytmów, uwzględniania wielu segmentów biznesowych, jak również szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Ponadto, rośnie potrzeba zastosowań automatycznych, sprawnego monitorowania jakości modeli i łatwości w przeprowadzaniu zmian. Nowe narzędzie, SAS Factory Miner odpowiada w dużej mierze na te zapotrzebowania. Oprócz realizowania wspomnianych oczekiwań, narzędzie to wspiera pracę zespołową i umożliwia stosowanie szablonów modeli przez co angażuje użytkowników z mniejszą wiedzą z zakresu statystyki. Jest przystosowane do pracy w środowiskach Big Data i ściśle współpracuje z SAS Model Managerem. Łączne użycie tych dwóch narzędzi otwiera niedostępne wcześniej możliwości szybkiego budowania i łatwego wdrażania produkcyjnego dużej liczby modeli analitycznych.


Interaktywne modelowanie predykcyjne z użyciem SAS Visual Statistics
Mariusz Dzieciątko, SAS

SAS Visual Statistics jest modułem rozszerzającym funkcjonalność SAS Visual Analytics o możliwości wykonywania bardziej zaawansowanych analiz predykcyjnych i eksploracyjnych. Narzędzie to umożliwia budowę modeli regresyjnych oraz modeli klasyfikujących dane. Interaktywny tryb pracy pozwala na łatwe i szybkie testowanie wielu hipotez, testowanie modeli przy różnych warunkach i opcjach, interpretację wyników z użyciem metod wizualizacji, automatyczną budowę wielu modeli równocześnie – osobnych modeli dla każdego z segmentów danych.


Hadoop z perspektywy SAS In-Database
Łukasz Piotrowski, SAS

SAS In-Database umożliwia częściowe lub całkowite przetwarzanie kodu po stronie źródła danych, natomiast Hadoop pozwala na gromadzenie i przechowywanie dużej ilości danych przy relatywnie niskich kosztach. Czy obie technologie można zachęcić do współpracy? Podczas prezentacji skupimy się na rozwiązaniu SAS Embedded Process. Jak wygląda konfiguracja procesów wbudowanych w Hadoop? Jakie są aktualne możliwości SAS EP? Jak można zweryfikować, czy przetwarzanie odbyło się z poziomu źródła danych?


SCD (Slowly Changing Dimension) w 8 odsłonach
Kamil Staniszewski, SAS

W większości hurtowni danych pojawia się pytanie, jak utrzymywać wolno zmieniające się wymiary (slowly changing dimensions - SCD). Takie wymiary pozwalają na śledzenie zmian w danych, które następują w wymiarze czasu i determinują, jak ten proces jest realizowany. Implementacja mechanizmu SCD sprawia, że użytkownicy mogą otrzymać odpowiedź na pytanie, jaką wartość miała dana zmienna w danym wymiarze czasu. Podczas prezentacji zostanie pokazane, jak implementować wszystkie typy SCD od 0 do 7 w SAS Data Integration Studio.


Uruchamianie serwera LASR i ładowanie danych – automatyzacja
Jan Eliasz, Piotr Filipczuk, SAS

Głównym celem prezentacji jest przedstawienie możliwości automatyzacji działania serwera LASR i co za tym idzie zmniejszenia czasu poświęconego na zarządzanie i obsługę środowiska SAS Visual Analytics. Przede wszystkim omówione zostaną metody konfiguracji automatycznego wykonywania procesów uruchamiania serwera oraz ładowania danych potrzebnych do raportów. Sposoby takiej konfiguracji zostaną zaprezentowane na środowisku testowym, co pozwoli na wyjaśnienie metody realizacji tego zagadnienia krok po kroku. Wprowadzenie takiej konfiguracji pozwala ograniczyć liczbę czynności przygotowujących, jakie administrator lub użytkownik musi wykonywać podczas korzystania ze środowiska SAS Visual Analytics oraz umożliwia uruchamianie serwera w chwilach rzeczywistego zapotrzebowania.


Nowe możliwości monitorowania jakości danych
Robert Soszyński, SAS

Jakość danych to temat niezwykle ważny w świecie, gdzie na każdym kroku próbujemy wydobyć nieznane wcześniej informacje. Problem pojawia się, gdy wykorzystujemy dane, które nie są wystarczająco dobrej jakości. Z pomocą przychodzą nam narzędzia SAS, które pomagają zwiększyć użyteczność danych. Przy tym istotne są nie tylko same procesy poprawiające jakość, ale również ich monitorowanie w celu eliminowania ich najsłabszych stron, które pojawiają się przy różnych formach zapisu zbieranych informacji. Zaprezentujemy jak wykorzystać nowoczesne monitorowanie procesów w SAS Visual Analytics na przykładzie wzbogacania danych.


Kontrola wersji i zarządzanie konfiguracją środowiska SAS 9.4
Jan Alboszta, SAS

Wszystkie zmiany plików w folderze konfiguracji SAS warto poprzedzać kopią zapasową. Przedstawiamy, jak przy pomocy narzędzia git można to zadanie ułatwić. Narzędzie nie zastępuje regularnych kopii zapasowych i praktyki precyzyjnego dokumentowania zmian. Pozwala za to na kompleksowe śledzenie i porównywanie zmian w plikach oraz łatwe przywracanie do wskazanej wersji. Umożliwia weryfikacje zmian wprowadzonych przez procesy automatyczne lub roztargnionych administratorów.


Przetwarzanie strumienia zdarzeń w CRM. Architektura środowiska SAS RealTime Decision Manager w połączeniu z SAS Event Stream Processing.
Łukasz Grąbczewski, SAS

W celu podejmowania szybkich działań relacyjnych z klientem, organizacja musi posiadać odpowiednią infrastrukturę, która umożliwi odebranie zdarzeń detalicznych, wykrycie informacji biznesowo istotnych oraz wykonanie adekwatnych akcji. Prezentacja opisuje przykładowe architektury środowiska CRM zbudowane w oparciu o rozwiązania SAS, umożliwiające operacyjne wsparcie przetwarzania strumienia zdarzeń.


Raporty dla administratora
Piotr Florczyk, SAS

Podstawą wydajnego oraz dostępnego w każdej chwili dla użytkownika środowiska obliczeniowego jest zdrowie poszczególnych jego komponentów. Aby móc przeciwdziałać i szybko reagować na spadki wydajności oraz niedostępności funkcji środowiska, administrator musi wiedzieć, jak środowisko zachowuje się w takich momentach. W tym celu bardzo przydatne są raporty administracyjne, które prezentują w czytelny sposób zgromadzone ze środowiska różnorodne metryki na temat jego wykorzystania. Na prezentacji zostanie wyjaśnione, jak aktywować zbieranie, jak są kolekcjonowane metryki oraz jak włączyć centrum raportowe, aby móc skorzystać z tej cennej dla administratora wiedzy.


Analiza danych z wykorzystaniem raportów graficznych
Katarzyna Wyszomierska, SAS

Raporty graficzne są niezbędnym uzupełnieniem wszelkich zestawień. Praktyka pokazuje, że wykresy ułatwiają i przyspieszają zrozumienie i analizę danych. Są doskonałym sposobem na szybkie zrozumienie złożonych informacji. Porównywanie danych na wykresach jest bardziej czytelne, niż zagłębianie się w szeregi liczb. SAS oferuje szereg narzędzi do tworzenia raportów graficznych. W trakcie demonstracji, na konkretnych przykładach, zostanie przedstawiony mechanizm ODS Graphics, który pozwala w krótkim czasie wygenerować zaawansowane raporty graficzne.


Szyfrowanie połączenia oraz konfiguracja uwierzytelnienia z wykorzystaniem protokołu Kerberos dla platformy SAS
Kacper Świętochowski, SAS

Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo danych, a czy wiemy, jak możemy zwiększyć jego poziom? Do czego służy Kerberos i jak możemy go wykorzystać w SAS? W prezentacji przedstawione zostaną metody szyfrowania połączeń wykorzystywane przez platformę SAS, a ponadto sposób konfiguracji Kerberos-a w aplikacjach SAS w celu uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows.


Wybrane funkcjonalności budowy raportów w SAS Visual Analytics
Piotr Borowik, SAS

SAS Visual Analytics pozwala użytkownikom na bardzo szybkie i intuicyjne przygotowywanie raportów i udostępnianie ich szerokiemu gronu odbiorców. Większość pracy wykonywana jest poprzez łatwe w użyciu kreatory graficzne. Można znaleźć pewne funkcje narzędzia, o których być może nie wszyscy wiedzą, albo też, zwłaszcza początkujący użytkownicy SAS Visual Analytics nie zawsze wiedzą, jak można z nich skorzystać. Możemy do nich zaliczyć między innymi: budowę raportów w wielu językach, użycie parametrów, wykorzystanie zmiennych wyliczanych, wykorzystanie „row level security”. W trakcie prezentacji pokazane zostaną przykłady użycia funkcjonalności, o które często pytają mniej lub średnio zaawansowani użytkownicy SAS Visual Analytics.


Logi w SAS – co, gdzie i jak
Maciej Woźnikowski, SAS

Logi są ważne – to stwierdzenie jest chyba oczywiste dla każdego administratora lub  użytkownika SAS (i nie tylko). Odpowiednio skonfigurowane są nieocenionym źródłem informacji na temat życia systemu lub aplikacji. Pozwalają ustalić co, kiedy oraz przez kogo było wykonywane. To także podstawowe źródło informacji w sytuacji, gdy coś pójdzie nie tak. Bez nich ustalenie przyczyny oraz naprawa awarii są bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe.

Podczas prezentacji przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z konfiguracją logowania w środowisku SAS. Odpowiemy na 3 podstawowe pytania: Co? – Jakie informacje są lub mogą być zapisywane w logach przez poszczególne aplikacje i serwery SAS. Gdzie? – Gdzie należy szukać logów danej aplikacji bądź serwera SAS? Jak? – W jaki sposób dostosować logi do naszych potrzeb? Na co należy uważać, modyfikując domyślne ustawienia?


Zalety nowszych wersji i kierunki rozwoju SPDS-a
Sławomir Bokiniec, SAS

Prezentacja po przypomnieniu głównych zalet starszych wersji, w tym 5.1, prezentowanych na poprzednich konferencjach zapozna z funkcjonalnościami obecnej wersji 5.2 oraz przewidywanymi kierunkami dalszego rozwoju SPDS-a. SPDS "integruje się" z SAS-em: oprócz m.in. dostosowania do współpracy z SAS Grid'em, możliwości autetykacji w serwerze metdanych lub LDAP-ie pojawiają się możliwości korzystania z domeny (biblioteki), której dane są przechowywane w Hadoopie. Dane z domeny Hadoop’owej są dostępne do modyfikacji, równoległego odczytu czy wykonywania wybranych warunków where po stronie Hadoopa. Innymi kierunkami rozwoju są dodatkowe zabezpieczenia przesyłania danych i komunikacji oraz dalsze zwiększanie wydajności.


Łatki w SAS, czyli o hotfiksach i narzędziach do ich instalacji
Daniel Wróbel, SAS

Tak jak do każdego oprogramowania, tak i do SAS wychodzą łatki. Aby sprawnie się nimi zajmować, warto się zapoznać z dobrymi praktykami i narzędziami ułatwiającymi życie. W trakcie prezentacji pokazane zostaną wszystkie aspekty - począwszy od analizy, które hotfiksy można zaaplikować w danym środowisku, przez decydowanie, które z nich zainstalować, skupiając się na poprawkach bezpieczeństwa albo rzeczach najpotrzebniejszych dla naszego szczególnego przypadku. Opisany zostanie proces pobierania łatek, w szczególności jak to robić w często mocno pozabezpieczanej sieci firmowej. Ostatnim omawianym tematem będzie sama instalacja i związane z nią dokumentacje kroków do wykonania przed oraz po całym procesie.


   

Termin konferencji

15 czerwca 2016 (środa)
godz. 9:00 – 16:00

   

Miejsce

SAS Innovation HUB
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00