Patryk Choroś

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute

Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Studiował na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje się od 2004 roku, zdobywając doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeń hurtowni danych. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix. Aktualnie zajmuje się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS Institute, śledząc i rozwijając ofertę firmy w kontekście ewolucji biznesowej (Big Data, Cloud, IoT, API Economy).


 

 

 

Brad Hathaway

Regional Advisory Technical Manager for Data Management, SAS Institute

Brad guides SAS’s Central Eastern Europe region for the Data Management initiative including Data Governance, Data Integration, Data Quality, Data Federation and Event Stream Processing. With a 25 year background in consulting, sales and technical presales, he brings a complete picture to the table for SAS customers addressing Data Management topics for a variety of business needs such as Risk Management, Regulatory reporting, Customer retention and Marketing campaigns. His inclination has always been to search out difficult problems to solve using computers since an early age and this has stayed with him throughout his career – only now he do it both for fun and for customer success! His career has allowed him to solve problems in many industries including banking, telco, insurance, manufacturing and the energy sector and in many ways but always applying technology to reach business objectives. Brad is currently fascinated with Data Governance and the application of real-time streaming technologies to our customers systems and data. Brad holds a B.S. in Information Systems with a Computer Science concentration from Carnegie Mellon University and is an avid basketball player and mountain biker.


 

 

 

Tuba Islam

Analytics Expert, SAS Institute

Tuba is an analytics expert in SAS Global Technology Practice and she enjoys designing solutions to solve complex business issues in creative and effective ways. She is specialised in predictive modelling, segmentation, text mining, forecasting and analytical life cycle management. Tuba has implemented many interesting projects across various industries including rogue trader fraud detection in capital markets, smart metering analytics in utilities, credit risk in banking, churn prediction in telecom, rate making in insurance and demand forecasting in call centre. She has been working at SAS for almost 10 years. Before joining SAS she worked in a research institute and developed projects on speech recognition and language identification. She has an electrical and electronics engineering background and holds a master’s degree in digital signal processing.


 

 

 

Adam Bartos

Technology Strategy Advisor, Technology and Big Data Competency Center, SAS Institute

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Od ponad dwudziestu lat współpracuje z SAS Institute Polska, od początku zajmując się technologiczną stroną oferty firmy. Zdobyte w tym zakresie doświadczenia wykorzystywał pełniąc obowiązki Dyrektora Technologii, Dyrektora Big Data Competency Center a także kierując m.in. pracami związanymi z technicznym wsparciem użytkowników, technologicznym wsparciem zespołów wdrożeniowych oraz wewnętrzną i zewnętrzną promocją technologii SAS między innymi w obszarach Business Intelligence, Zarządzania Danymi, zagadnieniami Big Data i High Performance Analytics. Obecnie nadal współpracując bezpośrednio z SAS rozwija partnerską firmę konsultingową SCS Expert.


 

 

 

Piotr Borowik

Senior Systems Engineer, SAS Institute

Piotr Borowik w dziale Strategii Technologii zajmuje się wsparciem i promocją Business Intelligence w kraju oraz bierze udział w pracach grupy SAS BI Global Network. Od kilkunastu lat zajmuje się technologiami informatycznymi. Absolwent wydziału FTiMS Politechniki Warszawskiej, doktor fizyki.


 

 

 

Mariusz Dzieciątko

Senior Systems Engineer, SAS Institute

Mariusz Dzieciątko jest doktorem nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie technologii informacyjnych. Jego główne zainteresowania to text mining i metody optymalizacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania informacji, wydobywania informacji, analiz sentymentu, klasyfikacji tekstu i grupowania, modelowania predykcyjnego, wizualizacji danych zdobyte podczas realizacji wielu projektów. Osobiście jest zwolennikiem edukacji domowej i prezesem Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie.


Dariusz Jańczuk

Business Solutions Manager, SAS Institute

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 10 lat zajmuje się rozwiązaniami z dziedziny Business Intelligence oraz systemami klasy CRM analitycznego. W SAS Institute Polska odpowiedzialny za wdrożenia rozwiązań służących do zarządzania i realizacji omnikanałowych kampanii marketingowych dla klientów m. in. z branży bankowej i telekomunikacyjnej.

 


 

 

 

Aneta Rudniak

Senior Industry Consultant, SAS Institute

Absolwentka wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierunku Matematyka. Od prawie 10 lat związana jest z SAS Institute Polska. Obecnie jako Senior Industry Consultant w jednostce Customer Intelligence odpowiada m.in. za wdrożenia CRM analitycznego, począwszy od analizy wymagań biznesowych, przez budowę systemów analitycznych i modeli data mining, po zarządzanie cyklem życia modelu oraz za zagadnienia związane z CRM operacyjnym, w tym za optymalizację kampanii marketingowych.


 

 

Marcin Nadolny

Head of Fraud Intelligence, SAS Institute

Marcin Nadolny odpowiada w SAS za obszar Fraud Intelligence i kieruje zespołem analityków wdrażających rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Management w jednym z największych polskich banków. Posiada 12 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywał również w PricewaterhouseCoopers, Toyota Bank oraz w DaimlerChrysler R&D. Marcin Nadolny jest ekspertem w obszarze zastosowania Data Mining oraz metod statystycznych. Brał udział w licznych projektach dla największych banków w Polsce, obejmujących m.in. budowę modeli predykcyjnych oraz sieci powiązań społecznych na potrzeby wykrywania nadużyć, budowę i walidację modeli scoringowych i ratingowych, modeli wspierających procesy windykacyjne, jak również modeli na potrzeby kampanii marketingowych. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia Master of Applied Computer Science na Albert-Ludwigs-University Freiburg w Niemczech. Posiada certyfikat Certified Predictive Modeler. Jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych na SGH oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.


Kamil Konikiewicz

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute

W SAS Institute Polska prowadzi zespół konsultingu biznesowego i analitycznego dedykowany dla sektora telekomunikacyjnego. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie biznesowe zdobyte podczas realizacji blisko 20 projektów consultingowych dla krajowych i zagranicznych firm z sektora telekomunikacyjnego, bankowego i energetycznego. Absolwent Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na kierunku Matematyka. Poza pracą w SAS jest wykładowcą w ramach podyplomowych studiów Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie na SGH.