Analityka 3.0 - od danych do decyzji

New data, new analytics for better decisions: true innovation to support the business

Wykorzystanie analityki do wspierania biznesu stało się codziennością i koniecznością w naszych czasach. Od lat stosujemy narzędzia raportowe i analityczne do gromadzenia informacji zarządczych, retrospektywnej analizy zdarzeń biznesowych i predykcji przyszłych zachowań klientów. Przeszliśmy przez burzę rozwiązań i zastosowań Big Data, znajdując się w przededniu otwarcia zupełnie nowej ery – ery Analityki 3.0, gdzie kluczem do skutecznego wykorzystania analityki, jest jej trwałe osadzenie w operacyjnym działaniu firmy. Temu wyzwaniu poświęcamy tematykę konferencji SAS Analytics Roadshow 2016.

W trakcie tego jednodniowego wydarzenia pragniemy zaprosić Państwa w podróż przez kolejne etapy Analitycznego Cyklu Życia, którego stosowanie gwarantuje elastyczność i dynamikę w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki do wsparcia podejmowanych decyzji, a ostatecznie pozwala na zbudowanie unikalnych i trwałych przewag rynkowych przedsiębiorstwa.

Demonstracje „na żywo”

Kluczowym punktem konferencji jest obszerny blok demonstracji „na żywo” obrazujących kompletny cykl analityczny zrealizowany z wykorzystaniem rozwiązań SAS Institute:

Krok 1 - ASK
Zaczynamy od sformułowania problemu biznesowego, który chcemy rozwiązać.

Krok 2 - PREPARE DATA
Następnie gromadzimy oraz przekształcamy dane tak, aby pozwalały na skuteczne poszukiwanie rozwiązań.

Krok 3 - EXPLORE
W kolejnym kroku zapoznajemy się charakterystyką danych.

Krok 4 - MODEL
Później przed nami jeden z kluczowych etapów, jakim jest budowa modeli analitycznych. W dużej mierze to od ich skuteczności będzie zależało powodzenie naszego przedsięwzięcia.

Krok 5 - IMPLEMENT
Na budowie modeli proces się nie kończy. Aby modele przyniosły wymierne korzyści, powinniśmy wdrożyć je w systemach informatycznych.

Krok 6 - ACT
Wyniki modeli dostarczają nam rekomendacji, na bazie których możemy podjąć działania zgodne ze strategią firmy. I tu proces prawie się kończy.

Krok 7 - EVALUATE
Nawet jeżeli jesteśmy usatysfakcjonowani jakością uzyskanych wyników, nie możemy spocząć na laurach, gdyż jakość modeli może spadać wraz z upływem czasu. Dlatego na tym etapie kluczowe jest monitorowanie wdrożonych rozwiązań.

 

W trakcie pozostałych prezentacji konsultanci SAS podzielą się doświadczeniami z realizacji wielu międzynarodowych i krajowych projektów.