Warunki zgłoszenia

Wyślij formularz zgłoszeniowy z krótkim opisem tematu, który chciałbyś zaprezentować. Komitet Programowy na podstawie otrzymanych zgłoszeń określi agendę merytoryczną konferencji.

Forma prezentacji

Wykład – 20 minut + sesja „pytania – odpowiedzi” 5 minut

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Tytuł i krótkie podsumowanie prezentacji (do 4000 znaków, w tym spacje)
  • Krótką notkę biograficzną (do 500 znaków, w tym spacje) oraz zdjęcie autora
  • Nazwę reprezentowanej instytucji

    


Przyjmowanie zgłoszeń
do 23 października 2016

    


Ocena i wybór prezentacji
31 października 2016