Komitet Programowy

Przewodniczącym Komitetu Programowego jest dr inż. Mariusz Dzieciątko, SAS Institute

  dr inż. Piotr Borowik, SAS Institute

  prof. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, Szkoła Główna Handlowa

  prof. dr hab. Ewa Frątczak, Szkoła Główna Handlowa

  dr Wioletta Grzenda, Szkoła Główna Handlowa

  dr Michał Kępa, SAS Institute

  prof. dr hab. Andrzej Kobyliński, Szkoła Główna Handlowa

  dr Michał Kurcewicz, SAS Institute

  dr Maria Ogonek, Uniwersytet Warszawski

  dr Aneta Ptak-Chmielewska, Szkoła Główna Handlowa

  dr Paweł Plewka, SAS Institute

  dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

  dr Iga Sikorska, SAS Institute

  prof. dr hab. Dominik Spinczyk, Politechnika Śląska

  dr Sławomir Strzykowski, SAS Institute

  dr Marcin Szymkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu