SAS | The Power to Know

Rejestracja na event jest zamknięta.

 

Warunki uczestnictwa

  • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2014 oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Udział jest bezpłatny.
  • Rezygnację z udziału można zgłosić w formie elektronicznej, nie później niż do dnia 1 kwietnia 2014.
  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w przypadku ich wyczerpania decydować będzie kolejność zgłoszeń.
*
*
*
*
 
*
 


*
 
 
  Tak, chciałbym otrzymywać okazjonalne wiadomości od firmy SAS Institute Inc. oraz jej oddziałów o produktach, wydarzeniach, promocjach, szkoleniach, publikacjach i innych materiałach marketingowych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami SAS odnośnie ochrony danych osobowych.
 
  Tak, chciałbym otrzymywać okazjonalne wiadomości od firmy SAS Institute Inc. oraz jej oddziałów o produktach, wydarzeniach, promocjach, szkoleniach, publikacjach i innych materiałach marketingowych. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami SAS odnośnie ochrony danych osobowych.
 
 

Back to Top