SAS | The Power to Know

 

Zapraszamy na warsztaty, podczas których zostanie zaprezentowana bezpłatna, amerykańska platforma edukacyjna SAS Curriculum Pathways, oferująca uczniom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych bogaty zbiór materiałów dydaktycznych z języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii oraz języka hiszpańskiego. Chcielibyśmy zainteresować platformą możliwie szerokie grono polskich pedagogów, dlatego o podzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w korzystaniu z jej zasobów poprosiliśmy praktyków reprezentujących nie tylko szkoły dwujęzyczne, ale też zwykłe gimnazja i licea. Wierzymy, że kwietniowe spotkanie okaże się owocnym forum wymiany doświadczeń dla polskiej społeczności użytkowników SAS Curriculum Pathways!

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W związku z ograniczoną ilością miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Uczestnicy

 • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z rozszerzonym programem języka angielskiego
 • Nauczyciele poszukujący nowatorskich metod pracy z uczniami
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań
 • Nauczyciele języka hiszpańskiego

Warsztaty odbędą się w SAS Innovation Hub przy ulicy Gdańskiej 27/31 na warszawskich Bielanach, w okolicy stacji Metro Słodowiec: Interaktywna mapa

Kilka słów o platformie

Dr James Goodnight, założyciel, właściciel i CEO SAS Institute Inc., uczynił edukację głównym beneficjentem prowadzonych przez siebie działań prospołecznych, finansując m.in. platformę edukacyjną SAS Curriculum Pathways. Platforma dedykowana jest amerykańskim uczniom i nauczycielom, dlatego cała, z wyjątkiem lekcji języka hiszpańskiego, jest po angielsku. Jednak wierzymy, że korzystanie z platformy może przynieść wiele dobrego również uczniom szkół średnich w Polsce.

Platforma SAS Curriculum Pathways może być wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w procesie kształcenia indywidualnego lub do nauki własnej w domu. Posługując się różnorodnymi technikami nauczania, pozwala realizować zadania edukacyjne w sposób interesujący i atrakcyjny dla uczniów, zwiększając ich zaangażowanie. Nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale uczy także korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwija umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, zachęca do samodzielnego formułowania wniosków oraz doskonali kompetencje językowe.

Zasoby

 • Narzędzia interaktywne (Interactive Tools)
 • Lekcje wykorzystujące narzędzia (Tool-based Lessons)
 • Zasoby audiowizualne (Audio Tutorials)
 • Tematy do samodzielnego zbadania (Inquiries)
 • Lekcje łączące pracę własną i zespołową (Web Lessons)
 • Kurs algebry dla początkujących (Algebra 1 Course)
 • Aplikacje na iOS dla szkół podstawowych (Apps)
 • Różnorodne formy sprawdzania wiedzy z wykorzystaniem komputera

 

Data

4 kwietnia 2014

Miejsce

SAS Innovation Hub

ul. Gdańska 27/31

01-633 Warszawa

Kontakt

Ewa Augustyniak [SAS]
SAS Institute Polska

ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04