Δήλωση ενδιαφέροντος στην Ακαδημία AI MINDS

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες 

*
Εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες
*
Εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες
*
*
 
Εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες
*
 
Εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες
*

All personal information will be handled in accordance with the SAS Privacy Statement.