Yeni Normalde Suistimal Trendleri ve Mücadelede Teknoloji Kullanımı

24 Haziran 2020 | 10:30 - 12:00

"Bu etkinlik CFE sertifikası sahipleri için 1 CPE değerindedir"

Bölüm Hakkında

COVID-19 dönemi boyunca artan suistimal risklerini, ACFE Türkiye ile ortaklaşa düzenlediğimiz Analytics Cafe at home’un yeni bölümünde uzman konuklarımızla birlikte değerlendiriyoruz.
COVID-19 salgını boyunca artan belirsizlik ortamı, müşteri davranışlarındaki değişiklikler ve şirketlerin uzaktan çalışma nedeniyle etkinliği düşen kontrol yapıları, suistimal gerçekleştirmek isteyen kişi ve grupların motivasyonunu arttırıyor.
Uluslararası emniyet ve hukuk kurumlarının raporlarına göre, bu dönemde hem kurum içinde (mükerrer faturalama, ödeme hatası) hem de kurum dışında ((kimlik bilgilerinin çalınması, sahte kredi/kredi kartı başvurusu) gerçekleştirilen suistimallerin oranı yükselmeye başladı.
Bu webinarda; tüm sektörleri etkileyecek ve finansal kayıp, gider artışı, repütasyon ve müşteri kaybı ile sonuçlanması muhtemel suistimal risklerinin nasıl önlenebileceğini tartışacağız.
Ayrıca, söz konusu suistimalleri daha az maliyetle engellemek ve daha hızlı tespit etmek için makine öğrenmesi ve yapay zeka kurumlara nasıl yardımcı olabilir değerlendireceğiz.
Söz konusu teknolojilerin müşteri deneyimi ve kurumlara olan faydalarını konuşacağız.

Kimler katılmalı?

CEO, CRO, CIO
Anti-Fraud Director/Manager
Security Director/Manager
Fraud Analytics Director/Manager

Konuşmacılar

Have a SAS profile? To complete this form automatically Sign In

*
*
*
*
 
*

Bu etkinlik kapsamında tüm bilgileriniz SAS Gizlilik Beyanı ile uyumlu olarak işlenecektir.

Pazarlama içerikli iletiler almaya rıza gösterdiğiniz takdirde, yukarıda sağladığınız iletişim bilgileri SAS Institute Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. tarafından, size etkinliklerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili pazarlama içerikli elektronik mesajlar göndermek, SAS’ın satış ve pazarlama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek amacıyla ve açık rızanıza dayanılarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile işlenecek ve yurt dışında bulunan SAS iştiraklerine aktarılacaktır.

 
  Tarafıma SAS etkinlikleri, ürün ve hizmetleri ile ilgili pazarlama içerikli iletiler gönderilmesini istiyorum ve bu kapsamda yukarıda sağladığım bilgilerimin işlenmesine ve yurtdışında bulunan SAS iştiraklerine aktarılmasına izin veriyorum.