Runda bordParallellt med SAS Forums huvudagenda pågår det rundabordsdiskussioner kring olika ämnen. Här byter du idéer och erfarenheter med andra med samma utmaningar från några av Sveriges ledande företag. Rundabordssamtal är en sluten diskussion deltagarna och är helt fria från sälj. Max antal deltagare är 10 per diskussion.

Välkomna!

Tider

Lokal: Poseidon Lokal: Loungen (bakom registreringen)
13.00 - 13.50Yttre legala krav anfaller datalagret, hur hanteras
dessa?
Knowit
 VA har kommit för att stanna men hur kan min
organisation nyttja dessa nya möjligheter?
Infotrek
14.00 - 14.50Agil utveckling av data warehouse - en symbios
med många produktägare och projekt
Knowit
 Hur kan ett business case formuleras för att
introducera Hadoop?
Ferrologic
15.20 - 16.10"The next big thing starts here"
Analytics as a Managed Service
Capgemini
 Framtidens analytics
IBM
 

 

 

2 oktober
hos Actionbase

Så sprider du kundinsikter inom organisationen
Actionbase
  

 

 


Yttre legala krav anfaller datalagret, hur hanteras dessa?
Solvency II, Basel m.m.

13.00 - 13.50

SAS Alliance partner, Knowit, är värd för detta rundabordssamtal

Det är inte längre bara interna krav som styr uppföljningen och rapporteringen inom en organisation utan det ställs allt mer krav från externa parter och från olika bindande regelverk, så som olika EU direktiv, Basel II och III, Solvency etc. Vi diskuterar hur man knyter ihop både de interna och externa kraven och skapar en BI arkitektur som stödjer detta.

Diskussionspunkter:

 • Skall vi blanda intern och externa krav?
 • Hur säkerställer vi en arkitektur där både de interna och externa kraven möts?
 • Hur gör andra idag?

Anmälan (e-mail)


VA har kommit för att stanna men hur kan min organisation nyttja dessa nya möjligheter? What’s in it for me?

13.00 - 13.50

SAS Alliance Partner, Infotrek, är värd för detta runda bordssamtal.

SAS nya verktyg för analys och rapportering - Visual Analytics, innehåller en massa bra funktionalitet, men vilken är den egentliga nyttan?

Vi vill här ge er en möjlighet att diskutera detta tillsammans med andra kunder. Vi har medverkat i flera olika implementationsprojekt för VA och skaffat oss en hel del erfarenhet kring detta. Tillsammans med er tänkte vi få igång en diskussion kring ert värde med att använda VA.

Diskussionspunkter:

 • Vilka rapporter/analyser är inte möjliga att göra med era befintliga BI-verktyg?
 • Vilka begränsningar har du idag med att visualisera din information?
 • Är det realistiskt med self service?
 • Hur sker distributionen av resultat inom er organisation?

Anmälan (e-mail)


Agil utveckling av data warehouse – en symbios med många produktägare och projekt

14.00 - 14.50

SAS Alliance partner, Knowit, är värd för detta rundabordssamtal

Ett tillfälle att både vara med om ett Lean Coffee* och lära andra och av andra kring temat "Agil utveckling av data warehouse – en symbios med många produktägare och projekt".

Lean Coffee* innebär inte nödvändigtvis fika utan innebär huvudsakligen att deltagarna sätter agendan för vad ni vill/behöver prata om, dock inom temat. Efter omröstning om vilken ordning som vi skall avverka agendan diskuterar vi punkterna så långt tiden tillåter.

Moderator och idéspridare är Roger Hedqvist från Knowit Decision.

*Läs gärna mer om mötesformen på http://leancoffee.org.

Anmälan (e-mail)


Hur kan ett business case formuleras för att introducera Hadoop?

14.00 - 14.50

SAS Alliance partner, Ferrologic, är värd för detta rundabordssamtal

Spelreglerna för storskalig högprestanda-lagring och -analys håller på att ändras i och med att Hadoop-ramverket mognat och blivit en kandidat för att introducera i enterprise-lösningar. Förhållandet pris-prestanda är mycket attraktivt vilket inte bara kan spara pengar, utan även öppna för nya möjligheter för IT att erbjuda verksamheten nya tjänster till rimliga kostnader. Ett första steg är att identifiera om tekniken är intressant, nästa steg är att titta på möjliga business case för ett avgränsat eller storskaligt införande. Tankar och erfarenheter kring dessa frågor diskuteras kring bordet.

Målgrupp: Beslutsfattare och enterprise-arkitekter på IT, samt beställare främst inom analysfunktioner.

Anmälan (e-mail)

”The Next Big Thing Starts Here” – Analytics as a Managed Service

15.20 - 16.10

SAS Alliance partner, Capgemini, är värd för detta rundabordssamtal

Du sitter på din kammare och du har ett affärsproblem som du skulle behöva ha analyserat och få en rekommendation på hur du går vidare. Du funderar på att gå till din IT avdelning, men misstänker att de har svårt att leverera ett korrekt och snabbt resultat.

Capgemini kan hjälpa dig genom att snabbt sätta sig in i din problemställning, kvickt samla in stora mängder ny data från en mängd olika källor och genomföra analysen (självklart med SAS) med hjälp av en skalbar och effektiv infrastruktur. Du får resultatet tillbaka med förslag på åtgärder och det bästa av allt är att du inte behöver betala för någon programvara eller hårdvara!

Låter det intressant så kom och lyssna på Niklas Karlsson som är Globalt ansvarig för Capgeminis alliance med SAS Institute och drivande i arbetet runt ’Analytics as a Managed Services’.

Målgrupp: Beslutsfattare och andra som har tröttnat på att det tar lång tid att gå från affärsproblem till resultat.

Anmälan (e-mail)


Framtidens analytics

15.20 -16.10

SAS Alliance partner, IBM, är värd för detta rundabordssamtal

I en värld som förändras i ett ökande tempo och med en explosion av mängden data som man vill kunna få nytta av i sin verksamhet ställs större krav på en infrastruktur som kan hantera detta.
Vi diskuterar hur man kan utveckla sin IT idag för att möta framtidens utmaningar. Skalbarhet, låg ägandekostnad och flexibilitet.

Diskussionspunkter:

 • Vilka är era viktigaste utmaningar i verksamheten idag och hur tror ni att bilden kommer vara om 5 år?
 • Vad vill ni få ut av er SAS lösning?
 • Vad kommer framtiden att kräva av infrastrukturen ?

AnmälanDetta rundabordssamtal kommer att äga rum efter SAS Forum.
2 oktober, kl 08:00 - 09:30, hos Actionbase, Birger Jarlsgatan 13

Så sprider du kundinsikter inom organisationen

Som kundanalytiker sitter du på en ovärderlig kunskap - Kunskap om kunden! Allt för ofta riskerar dessa djupare analytiska kundinsikter att endast komma ett fåtal personer till gagn. Som en fortsättning på seminariet tidigare idag är du välkommen att komma och höra om andras erfarenheter samt givetvis dela med dig av dina egna!

Tillsammans håller vi en givande diskussion om bl.a:

 • Vilka användningsområden ser du att kundinformationen kan nyttjas till?
 • Hur får du på olika sätt organisationen att vilja ta del av kunskapen?
 • Kundinformationen kan skapa stora värden, hur bevisar vi och redovisar detta för ledningen?

Dagens diskussion är också intressant utifrån skiftet där vi ser att Marknad och IT kommer allt närmare varandra i takt med att marknad numera äger såväl teknisk funktionalitet som informationen om kunden.

Målgrupp: Befattningar inom CRM/Marknad och kundanalys som ser möjligheterna kundinformationen ger!

Anmälan
(email)

 

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad om hur programmet formas för årets SAS Forum;

 • Favoritmarkera denna websida och besök den regelbundet.
 • Gå med i vår LinkedIn-grupp, SAS Forum Sverige, där vi kontinuerligt kommer att uppdatera dig om SAS Forum 2014.
 • Du är också välkommen att följa SAS Sveriges blogg där senaste nyheterna och trenderna inom analys presenteras och diskusteras.

Frågor

Om du har frågor så kontakta Mika Thelander

E-post: mika.thelander@sas.com
Telefon: +46 (8) 5221 7184

Läs mer om programmet här