SAS Academic Day sa uskutoční vo štvrtok 17. októbra 2013 v Bratislave. Zaregistrovať sa môžete cez online formulár do 10. októbra 2013.

Program

14:00 hod.Registrácia a privítanie v priestoroch spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o.
14:15 hod.Oficiálny začiatok
14:20 hod.Academic a akademický rok 2012/2013
14:30 hod.Predstavenie 2 aktuálnych súťaží pre študentov
14:45 hod.Diskusný panel 1

  • RNDr. Viera Labudová, PhD. (EUBA)
  • Ing. Renáta Prokeinová, PhD. (SPU)
  • Ing. Marcela Taušová (TUKE)
15:30 hod.Prestávka
15:45 hod.Diskusný panel 2

  • Mgr. Lukáš Pastorek (VSE)
  • doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. (UK BA)
16:30 hod.Prezentácia na tému Text Mining
17:00 hod.Prestávka, vypĺňanie dotazníkov
17:10 hod.Čo má nové SAS = Visual Analytics + SAS 9.4
17:40 hod.Praktické rady pre zatraktívnenie výučby
17:55 hod.Záver odbornej časti, losovanie z dotazníkov
18:10 hod.Presun do neďalekej kaviarne, kde pri dobrom jedle môžeme pokračovať v neformálnych rozhovoroch. Všetky náklady za posedenie hradí SAS Slovakia, s.r.o.
O SAS-e

SAS je už 37 rokov celosvetovým lídrom v štatistike a analytike. Na Slovensku má svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa hlavne na finančný sektor, telekomunikácie a energetiku. SAS je široko využívaný aj na svetových akademických a výskumných pracoviskách. Nie je tomu inak ani na Slovensku, kde od roku 1999 spolupracujeme s najvýznamnejšími vysokými školami s cieľom podporiť vzdelávanie študentov nielen teoreticky, ale aj prakticky.
Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia/academic.