SAS Analytics Roadshow 2019

Building a smarter organization with Analytics & AI

Bratislava | 6. jún 2019 Lindner Hotel Gallery Central

#Road2AI

Checkout the Roadshow coming to a city near you!

Svet biznisu sa mení zo dňa na deň a v pohybe by sa mala udržať aj Vaša spoločnosť. Moderné, efektívne inovácie sa zakladajú na AI, digitálnej transformácii a cloude. Stávajú sa agresívnymi, rýchlymi, trúfalými. Pre dosiahnutie požadovaného výsledku je dôležité vnímanie najnovších trendov a ich aplikácia v správnom čase.

Umelá inteligencia sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života a nachádza uplatnenie vo všetkých jeho aspektoch. Na našej roadshow Vám dáme návod ako AI naplno využiť, ako s ňou pracovať a začleniť ju do obchodných operácií tak, aby sa stala skutočným prínosom a dala Vám náskok pred konkurenciou.

Ak chce Vaša spoločnosť využiť možnosti a prínosy AI na maximum, musí byť schopná efektívne organizovať a riadiť svoj analytický ekosystém. Nechať prehovoriť dáta a výsledky previesť do praxe. V tom Vám môže pomôcť SAS Analytics Platform. Táto platforma podporuje a urýchľuje analýzu dát vrátane ich následného využitia v praxi. Umožňuje spoluprácu IT odborníkov, obchodníkov a Data Scientists s cieľom premeniť dáta na informácie a obchodnú hodnotu.

Nenechajte si ujsť našu júnovú roadshow, kde sa dozviete viac. Registrujte sa už dnes!

Agenda

6. jún 2019 
08:30 - 09:00

Registrácia účastníkov a káva

09:00 - 09:10

Úvodné slovo a otvorenie roadshow
Richard Kraus, Country Manager, SAS Slovakia

09:10 - 10:00

Making AI real - from the lab to the real world
Casper Pedersen, Advisory Business Solutions Manager, SAS

Priblížime Vám cestu od inovácií založených na údajoch k obchodným hodnotám, o pohybe analytického prehľadu a možnostiach každodenných obchodných operácií. Táto cesta vyžaduje vysoký stupeň spolupráce medzi IT, obchodnými líniami a údajmi a komplexný analytický ekosystém. Pomocou prípadu inšpirovaného skutočným životom sa vydáte na cestu do prevádzky, kde sa využíva analytika a vďaka nej dosiahnete:

 • správnu rovnováhu medzi voľbou a kontrolou,
 • zosúladenie potreby podporovať tvorivosť a zvedavosť na jednej strane a potreby riadiť životný cyklus analytiky na strane druhej,
 • prijatie stratégie nasadenia, ktorá vyhovuje potrebám podniku.
10:00 - 10:30

Model Management Lifecycle in Analytics and AI
Dwijendra Dwivedi, Principal Technical Consultant, SAS

Prečo iniciatíva firiem v oblasti AI je častokrát neúspešná? Pozrieme sa na piliere monitorovania rizika spojeného so zavádzaním AI projektov, manažment rozhodovania pri nich a ukážeme Vám modelový životný cyklus využívania AI a analytiky.
 
10:30 - 11:00

AI for Risk Management vs. Management of AI Risks

Peter Plocháň, Principal Business Solutions Manager, Pre-Sales Risk, SAS

Či ste AI fanúšik alebo skeptik, dnes sa AI vyhnete len veľmi ťažko. Aplikácia AI v oblasti riadenia rizík, a to najmä v oblasti riadenia regulačných rizík, je silne diskutovanou témou tak na regulačnej strane, ako aj medzi podnikateľmi. Peter Plocháň Vám u nás prezradí:

 • najnovší vývoj v oblasti regulácie a priemyslu v oblasti AI a riadenia rizík,
 • výhody a výzvy AI v bankovníctve a riadení rizík,
 • model riadenia rizík modelu na AI, potenciálnu liečbu na zmiernenie rizík a výziev spojených s AI.
11:00 - 11:30

Coffee break & Networking

11:30 - 11:50

Prepnite svoju digitálnu komunikáciu na ON
Radim Babka, Sr Business Solutions Manager, SAS

Viac než 75% celej komunikácie so zákazníkmi sa dnes odohráva prostredníctvom digitálnych kanálov. Digitalizácia je neodvratná. Využite každý kontakt so zákazníkom k zobrazeniu tej správnej ponuky. Ovládnite svoj digitálny priestor. S podporou online i offline dát či dát tretích strán.

11:50 - 12:20

Tablet náš každodenný
Pavol Čelko, Head of Retail Business Development, Slovenská sporiteľňa

SAS Real-Time Decision Manager umožňuje organizáciám nájsť lepšie spôsoby, ako využiť interakcie so zákazníkmi. Prostredníctvom inovatívnej taktiky interaktívneho marketingu môžu organizácie realizovať významné zisky a zlepšenia v celkovej spokojnosti zákazníkov. Pozrite sa na to, ako RTDM v tablete využíva Slovenská sporiteľňa.

12:20 - 12:40

Regulatory surfing v tandeme OTP a SAS
František Zavadil, Head of Credit Risk, OTP Banka

Stručné zhrnutie úspešnej spolupráce medzi spoločnosťami SAS a OTP pri nedávnej implementácii dôležitých projektov:

 • implemetácia výpočtu opravných položiek podľa štandardu IFRS 9,
 • zlepšenie interného reportingu a podpora analytických funkcií RISK DATAMART,
 • ďalšie menšie projekty (regulátorné výkazníctvo, migrácia dát, zrýchľovanie spracovania DWH).
12:40 - 13:00

Robíte veci správne? Čo na to vaši zákazníci ...
Peter Búci, obchodný riaditeľ, Datapac

Zákazník formuje naše biznis rozhodnutia svojím správaním v našich prevádzkach, pobočkách, naprieč digitálnymi kanálmi. My sa snažíme predvídať jeho aktivity cez analýzy transakcií v produkčných systémoch, zdokonaľujeme systémy na zber zákazníckej spätnej väzby, ale priznajme si... Vieme ich efektívne vyhodnocovať a prijímať relevatné rozhodnutia?

13:00 - 14:00

Obed

14:00 - 14:30

Smart journey to Olympics
Matej Beňuš, reprezentant SR vo vodnom slalome (C1) a strieborný olympijský medailista z Ria 2016
Lukáš Kendra, moderátor

Platí "Good Enough is dead" aj v športe? Ako vie umelá inteligencia ovplyvňovať každodenný život profesionálneho športovca a dopomôcť mu k výhre majstrovského titulu? Pozrieme sa spoločne na vodný slalom a analýzu dát, ktorá je dôležitá pre dosahovanie požadovaného výkonu. Lukáš Kendra vyspovedá strieborného medailistu z LOH Rio 2016, Mateja Beňuša. 

14:30 - 15:00

Speed up your transformation - SAS is on Cloud
Dalibor Šrámek, Sr Business Solutions Manager, SAS

Zákazníci po celom svete chcú využívať flexibilitu, ktorú im ponúkajú cloudovo orientované aplikácie, v stále väčšej miere. A to ako v oblasti výkonu a funkcionalít, tak aj v nastavení ceny v závislosti od skutočného využitia kapacít. SAS predstavuje technologickú i obchodnú ponuku, ktorá vychádza v ústrety potrebám zákazníkov. Ponuka pokrýva celé spektrum - od využitia infraštruktúry ľubovoľného cloudového poskytovateľa po kompletnú dodávku pokročilej analytiky ako služby SAS-om.

15:00 - 15:15

SAS mobilná aplikácia pre Insurance
Lucia Čekaňáková, Customer Advisory, SAS

Nabúrali ste auto - čo ďalej? Stačí ho odfotiť!  Pozrite si, ako sa dá využitím mobilnej aplikácie a prostriedkov umelej inteligenicie (ako je napríklad aj rozpoznávanie obrazu) automatizovať spracovanie poistných udalostí a aké benefity to prináša poisťovni.

 
15:15 - 15:35

SAS CI360 za 20 dní
Radim Babka, Sr Business Solutions Manager, SAS

Viete o tom, že rôzni návštevníci webovej stránky Vašej spoločnosti môžu vidieť jej obsah rôzne? Chcete začať s personalizáciou svojho webu a neviete ako? V tejto prezentácii uvidíte 4 jednoduché scenáre, ktorými je možné začať. Zároveň sa dozviete, čo z toho môžete mať vy a čo Vaši zákazníci – a to všetko len za 20 dní! 

15:35 - 15:55

Dark side of AI and how to stay away from it – legal and ethical perspectives
Zuzana Kohútova, Legal Counsel, SAS

Zneužívanie nákupných slabostí, politická manipulácia či diskriminačné automatizované rozhodovanie – všetky tieto riziká sa spájajú s neetickým použitím umelej inteligence. Čo robí EU pre ich odvrátenie a čo môžete urobiť Vy? Čo v kontexte umelej inteligencie znamenajú pojmy ako vyrovnávanie informačnej asymetrie, transparentnosť a „etický prístup už od návrhu“? A akú rolu zohráva v procese nasadzovania umelej inteligencie GDPR?

15:55

Coffee & Networking

Stretnite expertov z oblastí

Machine Learning

Analytics Platform

Data Management

Data Governance

Artificial Intelligence

Data Visualization

Open Source & SAS

Cloud

Lindner Hotel Gallery Central
Metodova 4, 821 08  Bratislava
GPS: 48.157408, 17.129074

Pre úspešnú analýzu a AI stratégiu musí byť dosiahnutá správna rovnováha medzi slobodou voľby a kontrolou.

Sloboda voľby

Kreativite a inováciám sa medze nekladú. Obe potrebujú len flexibilitu a voľnosť. Vďaka nim môžete získať najlepšie analytické schopnosti a využiť širokú škálu techník a procesov, ktoré budú najlepšie fungovať. Flexibilita je potrebná pre schopnosť analyzovať dáta v rôznorodom prostredí a využití viacerých programovacích jazykoch. Iba tak viete udržať krok s narastajúcim dopytom.

Kontrola

Akonáhle stratíte kontrolu nad Vašimi dátami, prestanete veriť systému a výstupom z nich. Prehľadná správa a bezpečnosť je nutnosťou pre zachovanie dôvery v modely a analytické výsledky. Buďte kritickejší pri vývoji, sledovaní a zdokonaľovaní analytických aplikácií a procesov, ktoré s nimi súvisia.
 

Keď sa spoja dáta, software a vynaliezavosť, spoločne vytvoria novú budúcnosť. Až keď sa však spoja schopnosti a zvedavosť, výsledkom bude pokrok.

Prečo by ste nemali chýbať na našom evente?

Dozviete sa všetko potrebné k tomu, aby ste obstáli v novej „dobe analytickej“.
Prestanete dáta len zbierať, ale začnete ich premieňať na hmatateľné obchodné výsledky. Počas nášho eventu sa dozviete ako:

 • zorganizovať inovácie a využiť prvý rozširujúci sa analytický ekosystém,
 • podporovať spoluprácu naprieč oddeleniami vo Vašej spoločnosti – od obchodného, cez IT až po technické,
 • merať a zautomatizovať opakujúce sa procesy tak, aby ste udržali krok s meniacimi sa nárokmi,
 • udržiavať potrebnú rovnováhu medzi voľbou a kontrolou,
 • vyhodnocovať projekty využívajúce AI v rámci širokej dostupnosti cloudovej technológie s prihliadnutím na dodržiavanie etiky,
 • interpretovať dáta, spoliehať sa na ne a spravovať ich bez ohľadu na ich zdroj.

Registrácia je už uzatvorená.

Pre viac informácií kontaktujte: marketing@svk.sas.com

Ďakujeme!

 
*
*
*
*
 
*
*
 
 Traffic Accidents
Predikcia rizika dopravnej nehody vzhľadom k aktuálnej situácii (čas, úsek cesty a i.). Pri vyššom riziku je možné poslať správu (napr. poisťovňa).
 Company Health Indicator
Vyhodnotenie rôznych finančných, rizikových ukazovateľov o konkurencii, partneroch atď.
 Banking - SME Profit
Predikcia profitability firmy v závislosti od vývoja jej finančných výkazov, prepojených firiem a predchádzajúceho čerpania úveru.
 Addresses standardization
Rozšírený prístup umožní detegovať rovnakú, ale i blízku adresu zapísanú iným spôsobom.
 Find optimal place for you business
Kde umietniť novú pobočku/sklad/výrobu alebo ako rozmiestniť sieť viacerých pobočiek, skladov podľa lokácie zákazníkov.
 Consumer demand by locality
Využitie údajov o bydlisku klienta a lokalitách jeho platieb z dát platobných kariet na identifikáciu dopytu v lokalite bez dostatočnej ponuky.
 Fraud Suspects Reporting
Shadow list podozrivých entít a osôb, u ktorých je riziko konania podvodnej činnosti a s podozrivo vysokou mierou nezvyčajných udalostí.
 Dormancy Scorecards for Credit Cards
Predikcia rizika nepoužívania kreditnej karty a odhalenie včasnej intervencie, ktorá tomu vie zabrániť.
 Collections Scorecard
Predikcia úspešnosti vymáhania v závislosti od spôsobu vymáhania, možnosti ako ďalej vo vymáhaní postupovať.
 Employee Retention Scorecard
Machine Learning odhalí faktory vedúce k odchodu zamestnancov, identifikácií ohrozených skupiín a možností zabránenia odchodu.

Osobné údaje budú spracúvané v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti SAS.

 
  Áno, rád by som dostával príležitostné e-maily od spoločnosti SAS Slovakia s.r.o., prípadne iných spoločností v skupine SAS, o SAS akciách, tzv. white papers, špeciálnych ponukách školení, publikáciách, atd. Rozumiem, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz opt-out (odlásenie) v e-maile.