SAS® FORUM
POLSKA 2018

21 maja 2018
Hotel Hilton, Warszawa

 

 

Navigate Change with Analytics

21 maja 2018 • Hotel Hilton • Warszawa

Jesteśmy świadkami transformacji cyfrowego świata napędzanej przez dane, powszechny dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz dynamiczny rozwój takich dziedzin, jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja.

Korzystając z Internetu, aplikacji mobilnych czy Internetu rzeczy generujemy dane w niespotykanym dotychczas tempie, a z drugiej strony, jako klienci i obywatele oczekujemy nowości, wygody i spersonalizowanego traktowania. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy koncentrują swoje działania na wykorzystaniu dostępnych informacji do przygotowania atrakcyjnej oferty i wdrożenia innowacyjnego modelu obsługi klienta. Umiejętność tworzenia interaktywnych botów, samodzielnych maszyn czy rozwiniętych mechanizmów rekomendacyjnych pozwala poszukiwać nowych sposobów budowania przewag rynkowych. Na naszych oczach powstaje analityczna gospodarka, w ramach której ludzie i maszyny muszą współpracować, aby przyspieszyć rozwój i zwiększyć konkurencyjność.

Tematyka

W programie SAS Forum zaplanowana jest sesja plenarna oraz kilka równoległych sesji tematycznych w ramach ścieżki biznesowej i technologicznej. Klienci SAS, reprezentujący wiodące firmy i instytucje z Polski i zagranicy, zaprezentują doświadczenia z wdrożeń rozwiązań analitycznych w kluczowych obszarach zastosowań, takich jak zarządzanie marketingiem i sprzedażą, zarządzanie doświadczeniem klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie łańcuchem dostaw i wielu innych.

Program części technologicznej obejmuje cztery równoległe sesje. Zapraszamy zarówno osoby, które nie znają naszych rozwiązań, jak i zaawansowanych użytkowników SAS, którzy chcieliby poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę. Prezentacje pozwolą zapoznać się z aktualnym portfolio produktów SAS, ze szczególnym uwzględnieniem nowości oraz trendów rozwojowych.

   

   

21 maja 2018  |  Warszawa

Hotel Hilton
ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa

Jesteś zainteresowany/a udziałem w konferencji?