27 lutego 2021

Turniej odbędzie się w formie wirtualnej

Podejmij wyzwanie i pomóż Narodowemu Instytutowi Onkologii zautomatyzować proces przetwarzania notatek lekarskich. SAS Data Science Hackathon to turniej dla studentów, którego celem jest stworzenie innowacyjnego projektu analitycznego z wykorzystaniem dowolnych technik machine learning, deep learning, text analytics.

Turniej odbędzie się w formie wirtualnej.

W skład Jury wejdą przedstawiciele organizatora - firmy SAS oraz partnerów merytorycznych Narodowego Instytutu Onkologii, Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy AstraZeneca Pharma. Turniej został objęty patronatem przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Weź udział w rywalizacji, aby rozwinąć swoje kompetencje analityczne i wygrać atrakcyjne nagrody finansowe!

Program

Sobota 20 lutego 2021: Szkolenie

Znajomość oprogramowania SAS nie jest koniecznym warunkiem do wzięcia udziału w konkursie. Turniej poprzedzony zostanie jednodniowym szkoleniem poprowadzonym przez mentorów z SAS Polska, które pozwoli zapoznać się ze środowiskiem SAS® Viya® for Learners, w którym docelowo uczestnicy będą realizować zadanie konkursowe. Obecność na szkoleniu stanowi podstawowy warunek uczestnictwa w rywalizacji w dniu 27 lutego 2021.

Sobota 27 lutego 2021: SAS Data Science Hackathon

Uczestnicy otrzymają dane, wytyczne oraz narzędzia niezbedne do wykonania zadania konkursowego od podstaw. Dopuszczalne jest wcześniejsze przygotowanie warstwy graficznej. Dopuszczalne jest wykorzystywanie ogólnodostępnych bibliotek programistycznych. Po zakończeniu zadania drużyny będą miały czas na opracowanie wyników i ich prezentację przed Jury.

Szkolenie 20 lutego 2021 | ONLINE
11:00
Rejestracja online
11:30
Początek szkolenia
14:30Przerwa obiadowa
15:30Szkolenie
18:00Zakończenie szkolenia

 

Turniej 27 lutego 2021 | ONLINE
09:00
Rejestracja
09:30
Powitanie i prezentacja zadania
10.30Praca w zespołach
17:30Prezentacja wyników i ocena projektów przez Jury
20:30Ogłoszenie wyników

Ocena projektów

Prace przedstawione przez drużyny zostaną poddane analizie i ocenie przez Jury według następujących kryteriów:

  • Poprawność metodologiczna  (20% - waga kryterium w ostatecznej ocenie)
  • Ocena jakości zaproponowanego modelu (30%)
  • Innowacyjność/kreatywność zaproponowanego rozwiązania (30%)
  • Atrakcyjność prezentowanych wniosków i wyników (20%)

Nagrody

Zwycięskie zespoły, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają nagrody finansowe:

1. MIEJSCE -  nagroda o wartości 6 000 zł brutto dla Zespołu ( dzielone proporcjonalnie zgodnie z liczbą uczestników w danym zespole),

2. MIEJSCE -  nagroda o wartości 3000 zł brutto dla zespołu,

3. MIEJSCE - nagroda o wartości 1500 zł brutto dla zespołu. 

Zespół

W hakatonie mogą wziąć udział 1,2 lub 3-osobowe zespoły studentów.  Można skompletować własny zespół wcześniej lub dołączyć do drużyny w trakcie wydarzenia. 

Oprogramowanie

Oprogramowanie, które zostanie wykorzystane podczas turnieju to SASViya for Learners. Znajomość oprogramowania SAS nie jest konieczna do zgłoszenia udziału. Podczas szkolenia w dniu 20 lutego uczestnicy otrzymają dotęp do platformy SAS oraz niezbędną wiedzę potrzebną do korzystania z narzędzi w trakcie turnieju. 

Organizator

Partnerzy

Patronat


Bądź na bieżąco