PL   ENG

Agenda

  
08.30 - 09.00
Rejestracja uczestników
(Conference registration)
09.00 - 09.15Otwarcie konferencjilanguage
(Welcome address speech)

Prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Joanna Plebaniak, Profesor SGH, Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Tomasz Panek, Wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii KNE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
09.15 - 10.00Rola narzędzi analitycznych dla budowy długofalowej przewagi konkurencyjnej w sektorze MIŚPlanguage
(The role of analytics in building long-term competitive advantage for SME sector)

Serhij Fuks, Prezes Zarządu AMA Institute
Dr Karol Przanowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprezes Zarządu AMA Institute
10.00 - 10.30Transfer wiedzy i technologii a komercyjny sukces uczelni: Na przykładzie Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGHlanguage
(Knowledge and technology transfer based on commercial success story of Centre of Entrepreneurship and Technology Transfer of Warsaw School of Economics)

Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Dr Mariusz Strojny, Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Doradca Biznesowy 
10.30 - 11.00Wybrane przykłady zastosowań analityki dla MIŚPlanguage
(Selected case studies of applied analytics for SME)

Grzegorz Mikulski, Analytics Practice Leader, SAS Polska
11.00 - 11.30BIG Data nie tylko w instytucjach finansowychlanguage
(BIG Data goes beyond the financial sector)

Dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK
11:30 – 12:00Przerwa kawowa
(Coffee break)
12:00 – 12:20Bariery wykorzystania Business Intelligence w przedsiębiorstwachlanguage
(Barriers of using Business Intelligence tools in enterprises)

Kamil Soszka, Doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12:20 – 12:40Skuteczne połącznie zintegrowanych danych i AR & IoT w podejmowaniu efektywnych decyzji biznesowych. Samsung Business Consulting - Case studies z obszaru Retaillanguage
(Effective combination of integrated data and AR & IoT in making effective business decisions. Samsung Business Consulting – case studies from Retail industry)

Andrzej Czechowski, Chief Data Officer & Business Intelligence Head, Samsung Business Consulting
Karolina Szuba, Członek Zarządu PHZ Baltona S.A.
12:40 – 13:00Case study: Kasa Centrum
Zmiana paradygmatu działania: efektywne wykorzystanie analityki, Business Intelligence oraz sztucznej inteligencji w sektorze finansowym
language
(Case Study: Kasa Centrum
Changing the paradigm: effective use of analytics, Business Intelligence and artificial intelligence in financial sector)


Łukasz Nowak, Dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Kasa Centrum
13:00 – 13:20Case study: segmentacja sieci aptecznychlanguage
(Case study: segmentation of pharmacy chains)

Marta Jasiewicz-Badowska, Commercial Analyses Manager, Apotex
13:20 – 14:00Dyskusja panelowa:
Wdrożenie rozwiązań analitycznych w sektorze MIŚP na skalę masową: wyzwania i kroki do ich pokonania
language
(Panel discussion:
Implementation of analytical tools on mass scale in SME sector: challenges and necessary steps that are required undertaking )


Prowadzący / Moderator:
Serhij Fuks, Prezes Zarządu AMA Institute

Uczestnicy / Panelists:
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Joanna Plebaniak, Profesor SGH, Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Stanisław Łobejko, Profesor SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Grzegorz Mikulski, Analytics Practice Leader, SAS Polska
Anna Smaga, Dyrektor Operacji / Partner w PEX PharmaSequence
Iwona Chrząszcz, Wiceprezes ds. Finansowo-Księgowych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Kozienice
14:00 – 14:10Podsumowanie konferencjilanguage
(Closing Remarks)

Dr hab. Ewa Frątczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
14:10 - 14:30Wręczenie certyfikatów „SAS Statistical Analyst”
(Presentation of certificates „SAS Statistical Analyst”)
14.30 - 15.00Lunch