SAS Forum Polska 2016

 THE 6TH WORKSHOP ADVANCED ANALYTICS AND DATA SCIENCE

Zaawansowana Analityka dla Sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18 września 2018
Głównym celem konferencji jest zachęcenie do dyskusji na temat wizji i strategii rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych jako fundamentu do rozwoju biznesu w oparciu o dane. Podczas konferencji prelegenci przedstawią potencjał rozwiązań analitycznych w budowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Edukacja i komodytyzacja1 analityki oraz zmiana filozofii działania sektora MIŚP może wnieść istotny wkład zarówno w rozwój ekonomiczny, jak i intelektualny. Pozwoli to na zwiększenie znaczenia przywódczej roli ważnych i opiniotwórczych instytucji, które biorą udział w kształtowaniu sektora oraz rozwoju narzędzi i rozwiązań analitycznych. Konferencja jest pierwszym etapem budowy całego ekosystemu, gdzie nacisk kładziony będzie na edukację i współpracę w celu osiągniecia win-win po stronie nauki i biznesu.

1 Komodytyzacja (od ang. Commoditization) - rozpowszechnienie rozwiązań analitycznych na skalę masową.
Patronat Honorowy Rektora SGH

Organizator

Konferencja jest organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Kolegium Analiz Ekonomicznych - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych) we współpracy z firmami SAS Institute i AMA Institute. Wydarzenie objął honorowym patronatem JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Prof. dr hab. Marek Rocki.

Agenda

Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu dla przedstawicieli świata nauki i biznesu, aby dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystywać dostępne rozwiązania analityczne w Twojej organizacji.

Prelegenci i paneliści

dr Mariusz Cholewa

Dr Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu BIK

Iwona Chrząszcz

Iwona Chrząszcz
Wiceprezes ds. Finansowo-Księgowych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Kozienice

Andrzej Czechowski

Andrzej Czechowski
Chief Data Officer & Business Intelligence Head, Samsung Business Consulting

Sergiej Fuks

Serhij Fuks
Prezes Zarządu, AMA Institute

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marta Jasiewicz-Badowska

Marta Jasiewicz-Badowska
Commercial Analyses Manager, Apotex

Prof. Stanisław Łobejko

Dr hab. Stanisław Łobejko, Profesor SGH
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bartosz Majewski

Bartosz Majewski
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Grzegorz Mikulski

Grzegorz Mikulski
Analytics Practice Leader, SAS Polska

Łukasz Nowak

Łukasz Nowak
Dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Kasa Centrum

Prof. Joanna Plebaniak

Dr hab. Joanna Plebaniak, Profesor SGH
Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Karol Przanowski

Karol Przanowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprezes Zarządu AMA Institute

Anna Smaga

Anna Smaga
Dyrektor Operacji / Partner w PEX PharmaSequence

Kamil Soszka

Kamil Soszka
Doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Mariusz Strojny

Dr Mariusz Strojny
Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Doradca Biznesowy

Karolina Szuba

Karolina Szuba
Członek Zarządu PHZ Baltona S.A.

    

   

   

pointer

Warszawa  |  18 września 2018

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa

   

   

Organizator

SGH

Partnerzy

SAS
AMA Institute

Patronat

PZIP

HBR | ICAN

Patroni medialni

ITWIZ
Manager

Back to Top