PL   ENG

 THE 6TH WORKSHOP ADVANCED ANALYTICS AND DATA SCIENCE

Zaawansowana Analityka dla Sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18 września 2018
Głównym celem konferencji jest zachęcenie do dyskusji na temat wizji i strategii rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych jako fundamentu do rozwoju biznesu w oparciu o dane. Podczas konferencji prelegenci przedstawią potencjał rozwiązań analitycznych w budowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Edukacja i komodytyzacja1 analityki oraz zmiana filozofii działania sektora MIŚP może wnieść istotny wkład zarówno w rozwój ekonomiczny, jak i intelektualny. Pozwoli to na zwiększenie znaczenia przywódczej roli ważnych i opiniotwórczych instytucji, które biorą udział w kształtowaniu sektora oraz rozwoju narzędzi i rozwiązań analitycznych. Konferencja jest pierwszym etapem budowy całego ekosystemu, gdzie nacisk kładziony będzie na edukację i współpracę w celu osiągniecia win-win po stronie nauki i biznesu.

1 Komodytyzacja (od ang. Commoditization) - rozpowszechnienie rozwiązań analitycznych na skalę masową.

Organizator

Konferencja jest organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Kolegium Analiz Ekonomicznych - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych) we współpracy z firmami SAS Institute i AMA Institute. Wydarzenie objął honorowym patronatem JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Prof. dr hab. Marek Rocki.

Agenda

Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu dla przedstawicieli świata nauki i biznesu, aby dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystywać dostępne rozwiązania analityczne w Twojej organizacji.

Prelegenci i paneliści

Dr Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu BIK

Iwona Chrząszcz
Wiceprezes ds. Finansowo-Księgowych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Kozienice

Andrzej Czechowski
Chief Data Officer & Business Intelligence Head, Samsung Business Consulting

Serhij Fuks
Prezes Zarządu, AMA Institute

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marta Jasiewicz-Badowska
Commercial Analyses Manager, Apotex

Dr hab. Stanisław Łobejko, Profesor SGH
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bartosz Majewski
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Grzegorz Mikulski
Analytics Practice Leader, SAS Polska

Łukasz Nowak
Dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Kasa Centrum

Dr hab. Joanna Plebaniak, Profesor SGH
Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Karol Przanowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprezes Zarządu AMA Institute

Anna Smaga
Dyrektor Operacji / Partner w PEX PharmaSequence

Kamil Soszka
Doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Mariusz Strojny
Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Doradca Biznesowy

Karolina Szuba
Członek Zarządu PHZ Baltona S.A.

    

   

   

Warszawa  |  18 września 2018

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa

   

   

Organizator

Partnerzy

Patronat


Patroni medialni