SAS Forum Polska 2016

 THE 6TH WORKSHOP ADVANCED ANALYTICS AND DATA SCIENCE

Zaawansowana Analityka dla Sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
18 września 2018
Głównym celem konferencji jest zachęcenie do dyskusji na temat wizji i strategii rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych jako fundamentu do rozwoju biznesu w oparciu o dane. Podczas konferencji prelegenci przedstawią potencjał rozwiązań analitycznych w budowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Edukacja i komodytyzacja1 analityki oraz zmiana filozofii działania sektora MIŚP może wnieść istotny wkład zarówno w rozwój ekonomiczny, jak i intelektualny. Pozwoli to na zwiększenie znaczenia przywódczej roli ważnych i opiniotwórczych instytucji, które biorą udział w kształtowaniu sektora oraz rozwoju narzędzi i rozwiązań analitycznych. Konferencja jest pierwszym etapem budowy całego ekosystemu, gdzie nacisk kładziony będzie na edukację i współpracę w celu osiągniecia win-win po stronie nauki i biznesu.

1 Komodytyzacja (od ang. Commoditization) - rozpowszechnienie rozwiązań analitycznych na skalę masową.
Patronat Honorowy Rektora SGH

Organizator

Konferencja jest organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Kolegium Analiz Ekonomicznych - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych) we współpracy z firmami SAS Institute i AMA Institute. Wydarzenie objął honorowym patronatem JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Prof. dr hab. Marek Rocki.

Agenda

Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu dla przedstawicieli świata nauki i biznesu, aby dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystywać dostępne rozwiązania analityczne w Twojej organizacji.

Prelegenci

dr Mariusz Cholewa

dr Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu BIK

Andrzej Czechowski

Andrzej Czechowski
Chief Data Officer & Business Intelligence Head, Samsung Business Consulting

Sergiej Fuks

Serhij Fuks
Prezes Zarządu AMA Institute

Marta Jasiewicz-Badowska

Marta Jasiewicz-Badowska
Commercial Analyses Manager, Apotex

Bartosz Majewski

Bartosz Majewski
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Grzegorz Mikulski

Grzegorz Mikulski
Analytics Practice Leader, SAS Polska

Łukasz Nowak

Łukasz Nowak
Dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Kasa Centrum

Karol Przanowski

Karol Przanowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprezes Zarządu AMA Institute

Kamil Soszka

Kamil Soszka
Doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Mariusz Strojny

Dr Mariusz Strojny
Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Doradca Biznesowy

    

   

   

pointer

Warszawa  |  18 września 2018

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa

   

   

Organizator

SGH

Partnerzy

SAS
AMA Institute

HBR | ICAN

Patroni medialni

ITWIZ
Manager

Back to Top