Trzecia edycja Otwartej Konferencji Naukowej "Modelowanie dla Biznesu" przeszła do historii. Gościliśmy prawie 100 uczestników z 12 uczelni i firm. Mamy nadzieję, że prelekcje, pokaz demo SAS Visual Analytics oraz możliwość nawiązania ciekawych relacji podczas rozmów kuluarowych były cennymi wartościami, dla których warto było nas odwiedzić.

Podczas Konferencji miała miejsce inauguracja projektu współpracy Studenckich Kół Naukowych z Biznesem. Koła Naukowe działające pod patronatem SAS i wokół technologii SAS są zaproszone do współpracy przy realizacji projektów naukowych na rzecz klientów SAS. Najlepsi studenci będą mogli wykazać się wiedzą i innowacyjnością w zadaniach bazujących na realnych wdrożeniach i zdobyć unikalne doświadczenie. Pierwszy taki projekt związany z analityką zagadnień medycznych będzie realizowany z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zainteresowane zespoły studenckie wraz opiekunami zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres academic@spl.sas.com.

Organizatorzy,
SKN Business Analytics oraz SAS Institute Poland

Konferencja modelowanie dla biznesu 2016
Konferencja modelowanie dla biznesu 2016

Organizatorzy

Studenckie Koło Naukowe Business Analytics działa przy Zakładzie Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to miejsce, gdzie regularnie spotykają się oraz dzielą wiedzą i doświadczeniem studenci zainteresowani zaawansowaną analizą statystyczną i ekonometryczną, a także powiązanym z tym nieodłącznie programowaniem. Na cotygodniowych spotkaniach udzielają się nie tylko członkowie SKN, ale również zapraszani często goście z zewnątrz: przedstawiciele zarówno środowisk uczelnianych, jak i szeroko rozumianego biznesu. Stwarza to dobrą okazję do nawiązania wielu kontaktów i rozpoczęcia korzystnej dla obu stron współpracy. Ponadto, prowadzone są systematyczne warsztaty z technik programowania w języku SAS 4GL, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności makroprogramowania. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową oraz nasz profil facebookowy. Dołącz do nas już dziś!

SAS Institute Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów SAS na świecie oraz wiodącym dostawcą rozwiązań Business Intelligence w Polsce. Dzięki własnym pomysłom i inicjatywie stał się strategicznym ośrodkiem rozwoju produktów i kompetencji dla całej korporacji. Jest partnerem biznesowym największych firm i instytucji w naszym kraju. Z rozwiązań SAS korzysta w Polsce obecnie 150 klientów, w tym większość banków, największe firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni oraz wiele firm i instytucji reprezentujących inne sektory rynku, urzędy i instytucje publiczne oraz placówki naukowe i akademickie. Niezależne instytuty badawcze regularnie plasują SAS w ścisłej czołówce dostawców oprogramowania i usług w naszym kraju. Rozwiązania SAS są obecne w dydaktyce wielu Uczelni, m.in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i innych. Odwiedź naszą stronę internetową oraz profil na Facebooku.